Nr 13 (2019): In Gremium. Studia nad Historią, Kulturą i Polityką
In Gremium. Studia nad Historią, Kulturą i Polityką

"In Gremium. Studia nad Historią, Kulturą i Polityką" jest rocznikiem publikowanym od 2007 roku przez Instytut Historii Uniwersytetu Zielonogórskiego. Profil czasopisma obejmuje badania z dziedzin nauk humanistycznych i społecznych, a w szczególności z zakresu historii, literaturoznawstwa, językoznawstwa oraz filozofii.

Na łamach „In Gremium” publikowane są artykuły naukowe, artykuły recenzyjne, recenzje, polemiki i sprawozdania, zarówno w języku polskim, jak i angielskim. Zgłaszane artykuły naukowe podlegają procedurze recenzyjnej bazującej na zasadach double-blind peer review. Do tej pory współpracę z czasopismem podjęło ponad 130 recenzentów reprezentujących różne dyscypliny naukowe. Publikacje ukazują się zarówno formie tradycyjnej, jak i elektronicznej, udostępnionej otwarcie za pośrednictwem platformy.

Działalność redakcyjna czasopisma bazuje na zasadach etyki wydawniczej określonych w Kodeksie Postępowania Komitetu ds. Etyki Publikacyjnej (Committee on Publication Ethics ­– COPE). Czasopismo jest indeksowane w czterech bazach (Pol-index, CEJSH, BazHum oraz Index Copernicus), a wydawane przez Oficynę Wydawniczą Uniwersytetu Zielonogórskiego.

W 2019 roku „In Gremium” otrzymało grant MNiSW w ramach programu „Wsparcie dla czasopism naukowych”.

Artykuły

Dan-Tudor Ionescu
The Place of the Legend of Alexander of Macedon in the Larger Context of the Old Romanian Literature
https://doi.org/10.34768/ig.vi13.317
PDF
Ewa Kluska-Jaśkowiak
„Pater Aeneas, Romanae stirpis origo...”. Mit o Eneaszu i jego obecność w literaturze epoki Augusta
https://doi.org/10.34768/ig.vi13.318
PDF
Victoria Győri
Greco-Roman precedents on Confederate currency
https://doi.org/10.34768/ig.vi13.319
PDF
Barbara Brzuska
Antyk jako źródło wzorów wychowawczych i edukacyjnych w Polsce czasów rozbiorowych
https://doi.org/10.34768/ig.vi13.320
PDF
Katarina Petrovićová
Us and Them. The role of persuasive and manipulative strategies in creation of public enemies
https://doi.org/10.34768/ig.vi13.336
PDF
Ewa Jakimowska
Gilles Deleuze i Michel Foucault o Platońskim „Polityku”. Od pozorów prawdy do krytyki władzy
https://doi.org/10.34768/ig.vi13.321
PDF
Mirosław Jerzy Leszka
Car Piotr (927–969) w „Opowieści proroka Izajasza”. Kilka uwag
https://doi.org/10.34768/ig.vi13.322
PDF
Krzysztof Benyskiewicz
Puer et Ruthena puella, czyli małżeństwo Mieszka syna Bolesława Szczodrego. Artykuł polemiczny
https://doi.org/10.34768/ig.vi13.323
PDF
Arkadiusz Cincio
Zielonogórskie muzealnictwo winiarskie w latach 1922-2017
https://doi.org/10.34768/ig.vi13.324
PDF
Grzegorz Wanatko
Od winiarni Briegera do cerkwi greckokatolickiej
https://doi.org/10.34768/ig.vi13.325
PDF
Angelika Krawiec
Traubenmadonna w kulturze winiarskiej nad Mozelą w Niemczech (wybrane przykłady)
https://doi.org/10.34768/ig.vi13.326
PDF
Aleksandra Tomicka
Motyw „starego winka” w „Śpiewce” Jakuba Jasińskiego
https://doi.org/10.34768/ig.vi13.327
PDF
Katarzyna Meller-Rebelska
Motyw wina we współczesnej literaturze lubuskiej
https://doi.org/10.34768/ig.vi13.338
PDF
Kamila Gieba
Tradycje winiarskie w literaturze lubuskiej w kontekście regionalnej polityki miejsca
https://doi.org/10.34768/ig.vi13.329
PDF
Michał Banaszak
Rola przekładu poetyckiego w recepcji angielskiej poezji metafizycznej XVII wieku w Polsce. Zarys problematyki
https://doi.org/10.34768/ig.vi13.330
PDF
Małgorzata Karczewska,Vaida Žegunienė
The Perception of English by Polish and Lithuanian University Students: Implications for Higher Education
https://doi.org/10.34768/ig.vi13.337
PDF