J. Partyka, „Historyczny księgozbiór kamedułów eremitów z krakowskich Bielan. Spojrzenie na kulturę materialno-duchową polskich kamedułów”, Kraków: Tyniec Wydawnictwo Benedyktynów, 2017. 239, [1] s. ISBN 978-83-7354-698-1
PDF

Keywords

Camaldolese

How to Cite

Czerenkiewicz, Michał. 2019. “J. Partyka, „Historyczny księgozbiór kamedułów eremitów Z Krakowskich Bielan. Spojrzenie Na Kulturę Materialno-Duchową Polskich kamedułów”, Kraków: Tyniec Wydawnictwo Benedyktynów, 2017. 239, [1] S. ISBN 978-83-7354-698-1”. In Gremium. Studies in History, Culture and Politics, no. 13 (December). https://doi.org/10.34768/ig.vi13.332.
https://doi.org/10.34768/ig.vi13.332
PDF

References

J. Leclercq, Humanista-eremita. Błogosławiony Paweł Giustiniani (1476-1528), przeł. E. Buszewicz, Kraków: Tyniec Wydawnictwo Benedyktynów, 2014
J. Leclercq, Sam na sam z Bogiem. Życie pustelnicze na podstawie doktryny błogosławionego Pawła Giustinianiego, przedm. M. Louis Merton, przeł. E. Buszewicz, Kraków: Tyniec Wydawnictwo Benedyktynów, 2014
L. Patteta, Eremi e „Santi Deserti”. Novità tipologiche nel XVI-XVII secolo, „Arte Lombarda” 1993, no. 105/107 (2-4)