Wine traditions in literature of Lubusz Land in the context of the regional policy of place
PDF

Keywords

wine
the Lubusz Land
politics of place
region

How to Cite

Gieba, Kamila. 2019. “Wine Traditions in Literature of Lubusz Land in the Context of the Regional Policy of Place”. In Gremium. Studies in History, Culture and Politics, no. 13 (December). https://doi.org/10.34768/ig.vi13.329.

Abstract

The article concerns motif of wine in postwar literature about the Lububsz Land and regional politics of place and politics of memory. The politics concenrs three aspects of local imaginary geography: arcadia, Piast;s myth and multicultiralism of borderlines. The research materials are selected poetry, fairy tales and novels about the Lubusz Land.

https://doi.org/10.34768/ig.vi13.329
PDF

References

Fedorowicz K., Grünberg, Kraków 2012.
Frydryczak B., Krajobraz. Od estetyki pitoresque do doświadczenia topograficznego, Poznań 2013.
Hymn Ziemi Lubuskiej, słowa P. Kłuciński, muzyka R. Mazurkiewicz, 1947.
Mikołajczak M., Geografia wyobrażona w służbie powojennej polityki miejsca. Przypadek arkadii lubuskiej, [w:] Geografia wyobrażona regionu. Literackie figury przestrzeni, red. D. Kalinowski, A. Kuik-Kalinowska, M. Mikołajczak, Kraków 2014.
Odzyskane gniazda. Proza i poezja o Ziemi Lubuskiej, red. E. Paukszta, Poznań 1963.
Piotrowicz J., Zielona Góra – miasto ogrodów, [online: http://www.art-nova.pl/files/page/a34c6f46ca05/file/14miasto_ogrod.pdf, dostęp: 06.09.2017].
Rewers E., Post-polis. Wstęp do filozofii ponowoczesnego miasta, Kraków 2005.
Rybicka E., Geopoetyka. Przestrzeń i miejsce we współczesnych teoriach i praktykach literackich, Kraków 2014.
Rybicka E., Pamięć i miasto. Palimpsest vs pole walki, „Teksty Drugie” 2011, nr 5.
Said E., Kreacyjna geografia i jej przedstawienia: orientalizowanie ludzi Orientu, [w:] tegoż, Orientalizm, przeł. M. Wyrwas-Wiśniewska, Poznań 2005.
Sobczak M., Poetycka topografia Krzysztofa Fedorowicza, „Pro Libris” 2013, nr 2.
Szalewska K., Retoryka bycia–w–mieście. Figury przestrzeni i myśli, [w:] Nowe poetyki miejskie. Z problematyki urbanistycznej w literaturze XX i XXI wieku, red. M. Roszczynialska, K. Wądolny-Tatar, Kraków 2015.
Tomasik W., Metaforyka, [w:] Słownik realizmu socrealistycznego, red. Z. Łapiński, W. Tomasik, Kraków 2004.
Zajas K., Nieobecna kultura. Przypadek Inflant polskich, Kraków 2008.
Złota dzida Bolesława. Podania, legendy i baśnie Ziemi Lubuskiej, red. J. Koniusz, Poznań 1970.