The motif of "old wine" in "Śpiewka" by Jakub Jasiński
PDF

Keywords

Jakub Jasiński
„Śpiewka”
wine
18th century

How to Cite

Tomicka, Aleksandra. 2019. “The Motif of "old wine" in "Śpiewka" By Jakub Jasiński”. In Gremium. Studies in History, Culture and Politics, no. 13 (December). https://doi.org/10.34768/ig.vi13.327.

Abstract

This article is an attempt to show Jakub Jasiński's poem „Śpiewka” in the context of the relationship between consumption of alcohol and the care of humor. The work has a bachic character, which was emphasized by analyzing its content and the structure of the poem. The text also includes a broad cultural context and biographical motifs of the poet. They bent over the motif of the „old wine bottle” in the poem as the leading role in the work.

https://doi.org/10.34768/ig.vi13.327
PDF

References

Adalberg S., Księga przysłów, przypowieści i wyrażeń przysłowiowych polskich, Warszawa 1984.
Babnis M., Nad Wilią i Wilenką, Gdańsk-Pelplin 2011.
Godlewski G., Bachus w kontuszu. Z dziejów motywu alkoholu w literaturze polskiej, Ciechanów 1989.
Jasiński J., Wiersze i poematy. Wybór, Kraków 2002.
Kelera J., Poezja Jakuba Jasińskiego. Zarys monograficzny, Wrocław 1952.
Klimowicz M., Oświecenie, Warszawa 2011.
Kuchowicz Z., Obyczaje i postacie Polski szlacheckiej XVI-XVIII wieku, Warszawa 1993.
Mościcki H., Jakub Jasiński, Warszawa 1948.
Nowa księga przysłów i wyrażeń przysłowiowych, t. III, red. J. Krzyżanowski, Warszawa 1972.
Polski Słownik Biograficzny, t. 9, red. K. Lepszy i in., Wrocław, 1960-1961.
Słownik literatury polskiego Oświecenia, red. T. Kostkiewiczowa, Wyd. IV bez zm., Wrocław-Warszawa-Kraków 2006.
Sulek Z., Sprzysiężenie Jakuba Jasińskiego, Warszawa 1982.
Środowiska kulturotwórcze czasów oświecenia i romantyzmu, pod red. B. Doparta, Kraków 2013.
Zachmacz Z. M., Jakub Jasiński – generał i poeta: nad biografią i tekstami, Warszawa 1995.