Bóle fantomowe po utracie naturalności znaczeń. Recenzja monografii Aleksandra Kiklewicza „Znaczenie a prawda. Fantomy semantyczne” (Olsztyn 2017)
PDF

Keywords

semantics

How to Cite

Steciąg, Magdalena. 2019. “Bóle Fantomowe Po Utracie naturalności znaczeń. Recenzja Monografii Aleksandra Kiklewicza „Znaczenie a Prawda. Fantomy semantyczne” (Olsztyn 2017)”. In Gremium. Studies in History, Culture and Politics, no. 13 (December). https://doi.org/10.34768/ig.vi13.334.
https://doi.org/10.34768/ig.vi13.334
PDF

References

Bhatia A., Discoursive Illusions in Public Discourse. Theory and Practise, New York 2015.
Cap P., Legitymizacja w dyskursie politycznym: retoryka wojny w Iraku w kontekście pojęcia „proksymizacji”, w: Krytyczna analiza dyskursu. Interdyscyplinarne podejście do komunikacji społecznej, red. A. Duszak, N. Fairclough, Kraków 2008, s. 245-266.
Heinz A., Dzieje językoznawstwa w zarysie, Warszawa 1983.
Kiklewicz A., Czwarte królestwo. Język a kontekst w dyskursach współczesności, Warszawa 2012.
Małocha-Krupa A., Hołojda K., Krysiak P., Pietrzak W., Równościowy savoir-vivre w tekstach publicznych, Warszawa 2013.
Marcjanik M., W kręgu grzeczności. Wybór prac z zakresu polskiej etykiety językowej, Częstochowa 2001.
Skowronek B., Mediolingwistyka. Wprowadzenie, Kraków 2013.
Sowa J., Fantomowe ciało króla. Peryferyjne zmagania z nowoczesną formą, Kraków 2011.