Marian Marek Drozdowski, „Józef Piłsudski. Naczelnik Państwa Polskiego 14 XI 1918-14 XII 1922”, Warszawa 2017, ss. 342
PDF

Keywords

Józef Piłsudski

How to Cite

Goclon, Jacek. 2019. “Marian Marek Drozdowski, „Józef Piłsudski. Naczelnik Państwa Polskiego 14 XI 1918-14 XII 1922”, Warszawa 2017, Ss. 342”. In Gremium. Studies in History, Culture and Politics, no. 13 (December). https://doi.org/10.34768/ig.vi13.333.
https://doi.org/10.34768/ig.vi13.333
PDF

References

N. Davies, Orzeł biały, czerwona gwiazda. Wojna polsko-bolszewicka 1919-1920, Kraków 1997
M.M. Drozdowski, Józef Piłsudski. Naczelnik Państwa Polskiego 14 XI 1918-14 XII 1922, Warszawa 2017
S. Głąbiński, Wspomnienia polityczne, Warszawa 2007
J. Goclon, Próby reform i dokonania rządu Ignacego Paderewskiego, w świetle protokołów posiedzeń Rady Ministrów (16. 01. 1919 – 9. 12. 1919), „Słupskie Studia Historyczne” 2013, nr 19, cz. 1
J. Goclon, Rola "rządu obrony narodowej" Wincentego Witosa w ustalaniu postanowień traktatu pokojowego z Rosją w 1921 roku, „Scripta Historica” 2017
J. Goclon, Rząd Jędrzeja Moraczewskiego 17 XI 1918 – 16 I 1919 r. /struktura, funkcjonowanie, dekrety/, „Przegląd Nauk Historycznych” 2009, R. VIII, nr 2
J. Goclon, W obronie Europy. Wojna z bolszewicką Rosją w 1920 roku, wydanie IV zmienione, Komorów 2015, „Wydawnictwo Antyk. Marcin Dybowski”
J. Jurkiewicz, Nuncjatura Achillesa Ratti w Polsce, Warszawa 1955
S. Korboński, Polonia Restituta. Wspomnienia z dwudziestolecia 1918-1939, Filadelfia 1986
J. Piłsudski, Pisma zbiorowe, t. 5, Warszawa 1938
W. Suleja, Józef Piłsudski, Wrocław 1997
R. Świętek, Józefa Piłsudskiego współpraca z wywiadem Austro-Węgier (1909-1915), „Przegląd Historyczny” 1993, t. 84
W. Witos, Dzieła wybrane. Moje wspomnienia, t. 3, Warszawa 2000