Wine motif in contemporary Lubusz literature
PDF

Keywords

wine
cultural landscape
city
geopoetics
Krzysztof Fedorowicz
Czesław Markiewicz

How to Cite

Meller-Rebelska, Katarzyna. 2019. “Wine Motif in Contemporary Lubusz Literature”. In Gremium. Studies in History, Culture and Politics, no. 13 (December). https://doi.org/10.34768/ig.vi13.338.

Abstract

The article analyses the influence of prose published after 1989 on Zielona Góra cultural landscape. The author studies the use of the wine theme by local writers. The methodological approach adopted here is geopoetiscs which is a discipline that explores the relationship between literature and place.

https://doi.org/10.34768/ig.vi13.338
PDF

References

Fedorowicz K., Grünberg, Kraków 2012.
Kasprowiak M., Król Szczupak, [w:] Fantazje zielonogórskie: antologia opowiadań fantastycznych. 5, red. Maciej Dobrowolski, Weronika Kłapouszczak; il. Igor Myszkiewicz; tł. z ang. Konrad Rataj, Zielona Góra: "Ad Astra", 2015.
Kopaliński W., Słownik symboli, Warszawa 2012.
Kuleba M., Enographia Thalloris, Zielona Góra 2013.
Markiewicz Cz., Niewinne Miasto, Poznań – Zielona Góra 2003.
Meller K., Wino jako element krajobrazu kulturowego regionu (na przykładzie powieści „Grünberg” Krzysztofa Fedorowicza), „Rocznik Słupski” 2017, nr 15.
Meller K., Zielona Góra w powieści „Niewinne Miasto” Czesława Markiewicza, w: Lubuski palimpsest. W kręgu historii, kultury i literatury polsko-niemieckiego pogranicza, pod red. M. Bąkiewicz, Zielona Góra 2017.
Myga-Piątek U., Pamięć krajobrazu – zapis dziejów w przestrzeni, „Studia Geohistorica” 2015, nr 3.
Myszkiwicz I., Korowód, [w:] Fantazje zielonogórskie: antologia opowiadań fantastycznych. 2, red. Maciej Dobrowolski; grafiki Igor Myszkiewicz, Zielona Góra: "Ad Astra", 2012.
Rataj K., Nie jestem stąd, [w:] Fantazje zielonogórskie: antologia opowiadań fantastycznych. 1, red. Maciej Dobrowolski; grafiki Igor Myszkiewicz, Zielona Góra: "Ad Astra", 2011.
Rybicka E., Geopoetyka. Przestrzeń i miejsce we współczesnych teoriach i praktykach literackich, Kraków 2014.