Redakcja

Redaktor naczelny

 • Andrzej Gillmeister (Uniwersytet Zielonogórski)

Zastępca redaktora naczelnego

 • Maciej Lubik (Uniwersytet Zielonogórski)

Sekretarz redakcji

 • Joanna Marciniszyn (Uniwersytet Zielonogórski)

Redaktorzy tematyczni

 • Jarosław Dudek (Uniwersytet Zielonogórski):   bizantynistyka, historia średniowieczna
 • Małgorzata Konopnicka (Uniwersytet Zielonogórski):   historia nowożytna, historia kultury
 • Tomasz Nodzyński (Uniwersytet Zielonogórski):   historia XIX wieku
 • Stefan Dudra (Uniwersytet Zielonogórski):   historia XX wieku, nauki polityczne
 • Małgorzata Mikołajczak (Uniwersytet Zielonogórski):   literaturoznawstwo, wiedza o kulturze
 • Krzysztof Kilian (Uniwersytet Zielonogórski):   filozofia
 • Magdalena Steciąg (Uniwersytet Zielonogórski):   językoznawstwo, nauki o mediach i komunikacji społecznej

  Redaktor statystyczny

 • Hanna Kurowska (Uniwersytet Zielonogórski)