Redakcja

Redaktor naczelny

 • Andrzej Gillmeister

Zastępca redaktora naczelnego

 • Maciej Lubik

Sekretarz redakcji

 • Joanna Marciniszyn

Redaktorzy tematyczni

 • Jarosław Dudek:   bizantynistyka, historia średniowieczna
 • Małgorzata Konopnicka:   historia nowożytna, historia kultury
 • Tomasz Nodzyński:   historia XIX wieku
 • Stefan Dudra:   historia XX wieku, nauki polityczne
 • Małgorzata Mikołajczak:   literaturoznawstwo, wiedza o kulturze
 • Krzysztof Kilian:   filozofia
 • Magdalena Steciąg:   językoznawstwo, nauki o mediach i komunikacji społecznej

  Redaktor statystyczny

 • Hanna Kurowska