No 16 (2022): In Gremium. Studies in History, Culture and Politics
In Gremium. Studies in History, Culture and Politics

“In Gremium. Studies in History, Culture and Politics” is a scientific journal edited by the Institute of History of the University of Zielona Góra since 2007. The journal's profile includes studies in humanities and social sciences, especially in history, literary studies, linguistics and philosophy. “In Gremium” is issued annually and publishes research articles, review articles, reviews and reports - both in a traditional, paper form and an open access digital version. In 2019 “In Gremium” received a grant of the Polish Ministry of Science and Higher Education. Since 2022 the journal is indexed in Scopus.

Research articles

Dorota Zygmuntowicz
7-21
Kto, kogo i do czego chce przekonać w Politei Platona? (O dwóch zderzających się nowych interpretacjach)
https://doi.org/10.34768/ig.vi16.378
PDF
Angela Gatti
23-43
Munera Gladiatoria and Female Gladiators in the Ancient World
https://doi.org/10.34768/ig.vi16.387
PDF
Karolina Hołubowicz
45-66
Czy Juwenalis nienawidził Egipcjan? Problemy interpretacyjne Satyry XV
https://doi.org/10.34768/ig.vi16.404
PDF
Robert Suski
67-79
Historiae Alexandrinae atque orientalis ita perita, ut eam epitomasse dicatur (Hist. Aur. 30, 22). Powody, dla których autor Historia Augusta przypisał Zenobii autorstwo pracy historycznej
https://doi.org/10.34768/ig.vi16.398
PDF
Aleksandra Glabinska Kelly
81-97
Jan ze Trzciany’s reflections over the concept of human dignity in De Natura Ac Dignitate Hominis, 1554
https://doi.org/10.34768/ig.vi16.406
PDF
Agnieszka Droś
99-114
Free Thoughts on Religion, the Church, and National Happiness Bernarda Mandeville’a jako lekcja anatomii natury ludzkiej w praktyce
https://doi.org/10.34768/ig.vi16.381
PDF
Leszek Belzyt
115-134
Ludność Warszawy w świetle spisów podatkowych z I połowy XVII wieku
https://doi.org/10.34768/ig.vi16.370
PDF
Lubomír Vojtěch Baar
135-142
Philantropinum in Kunvald – the regional school in the early 19th century
https://doi.org/10.34768/ig.vi16.402
PDF
Marceli Tureczek
143-166
Historiografia lubuska (1950-1975) na tle kształtowania się regionu – wybrane aspekty
https://doi.org/10.34768/ig.vi16.411
PDF
Hubert Michalak
167-184
Teatr w Zielonej Górze między zakończeniem II wojny światowej a inauguracją sceny publicznej
https://doi.org/10.34768/ig.vi16.401
PDF
Anna Naplocha
187-200
Biblioteki naukowe i instytucje kultury jako miejsca kwerend genealogicznych. Poradnik w świadczeniu usług informacyjnych na temat materiałów do badań nad genealogią
https://doi.org/10.34768/ig.vi16.388
PDF
Dominika Budzanowska-Weglenda
201-212
Deotyma o natchnieniu pisarza – w Pamiętniku 1834–1897 i Zwierciadlanej zagadce
https://doi.org/10.34768/ig.vi16.399
PDF
Tomasz Cieślak
213-221
Zmierzchy Bolesława Leśmiana
https://doi.org/10.34768/ig.vi16.400
PDF
Małgorzata Karczewska
223-237
Humor w memach internetowych związanych z pandemią koronawirusa: analiza wybranych przykładów
https://doi.org/10.34768/ig.vi16.393
PDF