Spór o relacje Zygmunta III z Habsburgami w latach 1587-1592
PDF

How to Cite

Szpaczyński, Przemysław. 2022. “Spór O Relacje Zygmunta III Z Habsburgami W Latach 1587-1592”. In Gremium. Studies in History, Culture and Politics, no. 16 (December), 241-71. https://doi.org/10.34768/ig.vi16.390.
https://doi.org/10.34768/ig.vi16.390
PDF

References

A. Barwicka-Makula, Od wrogości do przyjaźni. Habsburgowie wobec Polski w latach 1587-1592, Katowice 2019