Paweł Zawora Skabiczewski, Zegarmistrz świata. Czas zatrzymany w monetach Hadriana, Kraków 2020, ss. 292
PDF

How to Cite

Wierzbicki, Wojciech. 2022. “Paweł Zawora Skabiczewski, Zegarmistrz świata. Czas Zatrzymany W Monetach Hadriana, Kraków 2020, Ss. 292”. In Gremium. Studies in History, Culture and Politics, no. 16 (December), 275-81. https://doi.org/10.34768/ig.vi16.396.
https://doi.org/10.34768/ig.vi16.396
PDF

References

Bennett J., Trajan Optimus Princeps: życie i czasy, tłum. M. N. Faszcza, M. Baranowski, Oświęcim 2015.
Birley A. R., Hadrian’s travels, (w:) The Representation and Perception of Roman Imperial Power: Proceedings of the Third Workshop of the International Network Impact of Empire (Roman Empire, C. 200 B.C. - A.D. 476), pod red. J. C. Gieben, Amsterdam 2003, s. 25 – 41.
Brandt H., Die Kaiserzeit: Römische Geschichte von Octavian bis Diokletian, München 2021.
Byra M., Wojna partyjska Trajana (114-117 r. n. e.): punkt zwrotny w dziejach ekspansjonizmu rzymskiego, Oświęcim 2019.
Dydyński T., Cesarz Hadryan: studyum historyczno-prawne, Warszawa 1899.
Grey C., Hadrian the traveller: motifs and expressions of Roman Imperial Power in the Vita Hadriani, ,,História (São Paulo)’’, 2016, nr 35, s. 1 - 20.
Kluczek A. A., VINDIQVE VICTORES. Wizja rzymskiego władztwa nad światem w mennictwie złotego wieku Antoninów i doby kryzysu III wieku – studium porównawcze, Katowice 2009.
Kritsotakis D., Hadrian and the Greek East: Imperial policy and communication, Ohio State University 2008.
Morawski M., Dwaj cesarze rzymscy Tyberyusz i Hadryan, Kraków 1893.
Niesiołowski-Spanò Ł., Stebnicka K., Historia Żydów w starożytności: od Thotmesa do Mahometa, Warszawa 2020.
Poignault R., Les voyages de l’empereur Hadrien ; des sources antiques à Mémoires d’Hadrien, (w:) Nouveaux horizons sur l’espace antique et moderne, pod red. M. A. Julia, Bordeaux 2015, s. 89 – 103.
Strack P. L., Die Reichsprägung zur Zeit des Hadrian, Stuttgart 1933.
Woolf G., Fragments of an emperor’s religious policy: The case of Hadrian, ,,Arys”, 2018, nr 16, s. 47 - 61.
Zawora P., Zegarmistrz świata. Czas zatrzymany w monetach Hadriana, Kraków 2011.
Zawora P., Cztery pogrzeby i Wespazjan. Moneta czasu wojny 68/69 AD, Kraków 2014.
Zawora P., Klaudyjską drogą. Imperialne mennictwo rzymskie 14-68, Kraków 2015.
Zawora P., Nicponie z Sabinii. Mennictwo rodu Flawiuszy, Kraków 2016.
Zawora P., Sfinks. Gry, mennictwo i życie Oktawiana Augusta, Kraków 2016.
Zawora P., Imperium w pełnym blasku. Mennictwo Trajana jako kronika jego rządów, Kraków 2017.
Zawora P., Nad Tybrem i Granem. W numizmatycznym poszukiwaniu prawdziwego Marka Aurelego, Kraków 2019.
Zawora P., Podwieczorek w Lorium. Mennictwo Antonina Piusa, szczyt potęgi czy zaczyn klęski, Kraków 2019.
Zawora P., Wielki Szu. Moneta Nerwy jako stawka w grze o Złoty Wiek Rzymu, 2019.