Zmierzchy Bolesława Leśmiana
PDF

Keywords

Polish poetry of the 20th c.
Modernism
Bolesław Leśmian
literary motif
twilight

How to Cite

Cieślak, Tomasz. 2022. “Zmierzchy Bolesława Leśmiana”. In Gremium. Studies in History, Culture and Politics, no. 16 (December), 213-21. https://doi.org/10.34768/ig.vi16.400.

Abstract

The article is an attempt to analyze six short poems by BolesławLeśmian, devoted to the theme of twilight. Twilight, eagerly recalled in Romantic and Young Poland's poetry, is for Leśmian a motive for telling stories both about impermanent love and triggering reflections of an existential nature: about the impermanence of existence and incessant passing.

https://doi.org/10.34768/ig.vi16.400
PDF

References

A. Czabanowska-Wróbel, Sprzeczne żywioły. Młoda Polska i okolice, Kraków 2013.
D. Forstner OSB, Świat symboliki chrześcijańskiej, przekład i opracowanie W. Zakrzewska, P. Pachciarek, R. Turzyński, Warszawa 1990.
M. Głowiński, Leśmian – sen, w: Zaświat przedstawiony. Szkice o poezji Bolesława Leśmiana, Kraków 1996.
G. Igliński, Smutek szczęścia o zachodzie. Poetycka eudajmonia Leopolda Staffa, w: Fascynacje, inspiracje, koncepcje. Romantyczne, pozytywistyczne i młodopolskie obszary wartości i znaczeń, pod red. G. Iglińskiego, Warszawa 2008.
M. Jankowiak, Młodopolskieniebo, w: Młodopolski świat wyobraźni. Studia i eseje pod red. M. Podrazy-Kwiatkowskiej, Kraków 1977.
Z. Łapiński, Metafizyka Leśmiana, w: Studia o Leśmianie pod red. M. Głowińskiego, J. Sławińskiego, Warszawa 1971.
T. Nyczek, Bolesław Leśmian, Kraków 1976.
M. Podraza-Kwiatkowska, Młodopolskie harmonie i dysonanse, Warszawa 1969.
M. Podraza-Kwiatkowska, Symbolizm i symbolika w poezji Młodej Polski, wyd. 2, Kraków 1994.
C. Rowiński, Człowiek i świat w poezji Leśmiana. Studium filozoficznym koncepcji poety, Warszawa 1982.
M. Walczak, Świat snu w poezji Bolesława Leśmiana, w: Twórczość Bolesława Leśmiana. Studia i szkice, pod red. T. Cieślaka i B. Stelmaszczyk, Kraków 2000.
D. Wojda, Fantazmaty i fetysze w Skrzypku opętanym Bolesława Leśmiana, w: Fantazmaty i fetysze w literaturze polskiej XX (i XXI) wieku, red. J. Wierzejska, T. Wójcik, A. Zieniewicz, Warszawa 2011.
A.Zientała, Leśmianowskie zmierzchy, świty i południa, w: Żywioły wyobraźni poetyckiej XIX i XX wieku, red. A. Czabanowska-Wróbel, I. Misiak, Kraków 2008.