Deotyma o natchnieniu pisarza – w Pamiętniku 1834–1897 i Zwierciadlanej zagadce
PDF

Keywords

Jadwiga Łuszczewska (Deotyma), Pamiętnik 1834–1897, Zwierciadlana zagadka, writer’s inspiration, improvisation

How to Cite

Budzanowska-Weglenda, Dominika. 2022. “Deotyma O Natchnieniu Pisarza – W Pamiętniku 1834–1897 I Zwierciadlanej Zagadce”. In Gremium. Studies in History, Culture and Politics, no. 16 (December), 201-12. https://doi.org/10.34768/ig.vi16.399.

Abstract

Jadwiga Łuszczewska (1834–1908) is considered a representative of the second generation of Romantics. In her memoir and fantasy novel Zwierciadlana zagadka (The Mirror Riddle), she explains how she understands literary inspiration. According to her, the work of a writer is hard, systematic and meticulous work carried out according to a plan given by inspiration.

https://doi.org/10.34768/ig.vi16.399
PDF

References

Bąbel Agnieszka, Kłopoty z Deotymą, „Napis” 2015, nr 21, s. 94–119.

Biernacki Andrzej, hasło: Łuszczewska Jadwiga, w: Polski słownik biograficzny, t. XVIII, Ossolineum, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1973.

Dobrowolski Adam, Jadwiga Łuszczewska (Deotyma), „Bluszcz. Pismo tygodniowe illustrowane dla kobiet” 1897, nr 20, rok 33, Warszawa, dnia 8 (20) maja 1897 r., s. 154–155.

Faleński Felicjan, Wspomnienia z mojego życia, wyd. i oprac. J. Rudnicka, w: Miscellanea z pogranicza XIX i XX wieku, Wrocław 1964 („Archiwum Literackie VIII”), cyt. za: Bąbel A. (2015), Kłopoty z Deotymą, „Napis” 1964, nr 21, s. 118.

Feldman Wilhelm, Współczesna literatura polska 1864–1823, Nakładem H. Altenberga, Gebethner i Wolff, Warszawa 1923.

Gomulicki Juliusz Wiktor, O salonie literackim dwóch pań Łuszczewskich, w: J. Łuszczewska (Deotyma), Pamiętnik 1834–1897, Czytelnik, Warszawa 1968, s. 5–36.

Jastrzębska Joanna, (R)ewolucja performatywna zjawisk scenicznych. Od salonu do slamu, w: Najlepszy poeta nigdy nie wygrywa. Historia slamu w Polsce 2003–2012, Kołodziej A. (red.), Hub Wydawniczy Rozdzielczość Chleba, Fundacja Liternet, Kraków 2013, s. 177–199.

Krysowski Olaf, Deotyma – „dziesiąta Muza” Norwida, „Studia Norwidiana” 2020, nr 38, s. 5–20.

Łuszczewska Jadwiga (Deotyma) (1897), Myśli Deotymy, „Bluszcz. Pismo tygodniowe illustrowane dla kobiet”, nr 20, rok 33, Warszawa, dnia 8 (20) maja 1897 r., s. 159–160.

Łuszczewska Jadwiga (Deotyma), Pamiętnik 1834–1897, Czytelnik, Warszawa 1968.

Łuszczewska Jadwiga (Deotyma), Zwierciadlana zagadka, Wydawnictwa Alfa, Warszawa 1990.

Malinowska Elżbieta, Jadwigi Łuszczewskiej (Deotymy) „Wędrówka na górę czarów”, w: Gondek E., Socha I., Pytlos B. (red.), Przestrzenie kultury i literatury: księga jubileuszowa dedykowana Profesor Krystynie Heskiej-Kwaśniewicz na pięćdziesięciolecie pracy naukowej i dydaktycznej, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2012, s. 176–183.

Nitowski Jan, Deotyma jako powieściopisarka, „Bluszcz. Pismo tygodniowe illustrowane dla kobiet” nr 20, rok 33, Warszawa, dnia 8 (20) maja 1897 r., s. 158–159.

Samborska-Kukuć Dorota, Speculum mundi. Deotymy filozofia zwierciadła, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica” 2006, nr 8, s. 133–141.

Weintraub Wiktor, hasło: Improwizacja, w: Słownik literatury polskiej XIX wieku, Bachórz J., Kowalczykowa A. (red.), Ossolineum, Wrocław-Warszawa-Kraków 1991, s. 363–364.

Woszczak Izabela, Cudowność i baśniowość w powieści Deotymy Branki w jasyrze, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica” 2011, nr 2 (14), s. 93–105.

Woszczak Izabela, Deotyma (Jadwiga Łuszczewska) w witrynie artystycznej ewaluacji pierwszego okresu twórczości (1851–1863): prasa, wspomnienia, korespondencja, „Prace Polonistyczne” 2014, seria LXIX, s. 47–63.