Humor w memach internetowych związanych z pandemią koronawirusa: analiza wybranych przykładów
PDF

Keywords

linguistic humour, coronavirus, internet memes, pandemic, community

How to Cite

Karczewska, Małgorzata. 2022. “Humor W Memach Internetowych związanych Z Pandemią Koronawirusa: Analiza Wybranych przykładów”. In Gremium. Studies in History, Culture and Politics, no. 16 (December), 223-37. https://doi.org/10.34768/ig.vi16.393.

Abstract

In 2020 the coronavirus pandemic dominated global life bringing fear and death. Apart from the health crisis, a significant economic and social turmoil appeared following restrictions implemented worldwide to prevent the spread of the virus. One of the ways to cope with this stressful situation is humour giving relief and offering a chance to see reality from a distance. Therefore, numerous internet memes were created to depict everyday life in the pandemic reality in a humorous way. In the theory of linguistic humour by Danuta Buttler, a well-known Polish researcher, typical means to create a humorous effect are: juxtaposition of certain elements, neologisms, rhymes as well as modification of words and expressions. The aim of the present study is to analyse Polish internet memes related to the coronavirus in order to find out what means are used to render the memes studied humorous.    

https://doi.org/10.34768/ig.vi16.393
PDF

References

Brzozowska, D., O dowcipach polskich i angielskich. Aspekty językowo-kulturowe, Opole 2000.
Buttler, D., Polski dowcip językowy, Warszawa 2001.
Dawkins, R., Samolubny gen, Warszawa 2012.
Grabowski, D., Sigmunda Freuda teoria dowcipu, humoru i komiki, Kraków 2019.
Huizinga, J., Homo ludens, Warszawa 1998.
Hurley, M.M., Dennett, D. C., Adams Jr., R. B., Filozofia dowcipu. Humor jako siła napędowa umysłu, Kraków 2017.
Niekrewicz, A. A., Od schematyzmu do kreacyjności: język memów internetowych, Gorzów Wielkopolski 2015.
Ożóg, K., Kilka uwag o intertekstualności w dobie ponowoczesnej, [w:] Intertekstualność we współczesnej komunikacji językowej, red. J. Mazur, A. Małyska, K. Sobstyl, Lublin 2010, s. 60-69.
Podracki J., Skarżyńska M., Intertekstualność w reportażu telewizyjnym (TVP2), [w:] Intertekstualność we współczesnej komunikacji językowej, red. J. Mazur, A. Małyska, K. Sobstyl, Lublin 2010, s. 70-82.
Szeflińska-Baran, M., L’humour dans la communication- la communication de l’humour, Łódź 2012.
Wierzbicka, A., Cross-Cultural Pragmatics. The Semantics of Human Interaction (2. Ed.), Berlin – New York 2003.
Zaremba, M., Memy internetowe (2010-2011), „Media i społeczeństwo” 2012, nr 2, s. 60-73.
Żygulski, K., Wspólnota śmiechu. Studium socjologiczne komizmu, Warszawa 1985.