Anna Pieńkowska, Zjazdy i sejmy z okresu bezkrólewia po śmierci Stefana Batorego, Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora, Pułtusk 2010, ss. 429
PDF

How to Cite

Szpaczyński, Przemysław. 2014. “Anna Pieńkowska, Zjazdy I Sejmy Z Okresu bezkrólewia Po śmierci Stefana Batorego, Akademia Humanistyczna Im. Aleksandra Gieysztora, Pułtusk 2010, Ss. 429”. In Gremium. Studies in History, Culture and Politics, no. 8 (November). https://doi.org/10.34768/ig.vi8.180.