No 6 (2012): In Gremium. Studia nad Historią, Kulturą i Polityką
In Gremium. Studia nad Historią, Kulturą i Polityką

Tom 6 

REDAKCJA NAUKOWA
Dariusz Dolański
Bemadetta Nitschke

Research articles

Daria Janiszewska-Sieńko
WYPRAWA CESARZA SEPTYMIUSZA SEWERA DO BRYTANII W LATACH 208-211 W ŚWIETLE ŹRÓDEŁ HISTORIOGRAFICZNYCH I NUMIZMATYCZNYCH
https://doi.org/10.34768/ig.vi6.123
PDF
Maciej Lubik
NORWEGIA A BIZANCJUM W OKRESIE RZĄDÓW HARALDA SROGIEGO (1047-1066)
https://doi.org/10.34768/ig.vi6.125
PDF
Kamil Wasilkiewicz
REGUŁA PIERWOTNA ZAKONU UBOGICH RYCERZY CHRYSTUSA I ŚWIĄTYNI SALOMONA
https://doi.org/10.34768/ig.vi6.126
PDF
Alina Polak
FORMUŁY SUBSKRYPCYJNE STOSOWANE W DOKUMENTACH ARCYBISKUPA JAROSŁAWA BOGORII SKOTNICKIEGO ORAZ PERSONEL KANCELARII ARCYBISKUPIEJ W LATACH 1345-1374
https://doi.org/10.34768/ig.vi6.127
PDF
Anna Jabłońska
OBRAZ KOBIETY W TWÓRCZOŚCI ŚPIEWANEJ OKRESU STAROPOLSKIEGO
https://doi.org/10.34768/ig.vi6.128
PDF
Alix Winter
JEAN CALAS IN THE GERMAN PUBLIC SPHERE: MEDIAL TRANSFORMATIONS OF A LEGAL CASE
https://doi.org/10.34768/ig.vi6.129
PDF
Aleksander Gotowicz
PRZYCZYNEK DO HISTORII PROSTYTUCJI ORAZ CHORÓB WENERYCZNYCH W GUBERNII PIOTRKOWSKIEJ NA PRZEŁOMIE XIX I XX WIEKU
https://doi.org/10.34768/ig.vi6.130
PDF
Grzegorz Wnętrzak
POLITYCZNE ZNACZENIE RUCHU ŚLĄZAKOWSKIEGO W OBLICZU PLEBISCYTU NA ŚLĄSKU CIESZYŃSKIM
https://doi.org/10.34768/ig.vi6.131
PDF
Małgorzata Świder
SOLIDARNOŚĆ ZWIĄZKOWA. O ZAANGAśOWANIU NIEMIECKICH ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH NA RZECZ NSZZ „SOLIDARNOŚĆ”
https://doi.org/10.34768/ig.vi6.132
PDF
Cezary Pieńkowski
DZIAŁALNOŚĆ SŁUśBY BEZPIECZEŃSTWA WOBEC DUCHOWIEŃSTWA NA ZIEMI LUBUSKIEJ W LATACH SIEDEMDZIESIĄTYCH XX WIEKU CASUS KSIĘDZA KAZIMIERZA PIECHOWIAKA
https://doi.org/10.34768/ig.vi6.133
PDF
Kamil Glinka
STRATEGIA PROMOCJI MIASTA NA PRZYKŁADZIE WAŁBRZYCHA
https://doi.org/10.34768/ig.vi6.135
PDF
Marta Kasztelan
FENOMEN PAMIĘCI ZBIOROWEJ
https://doi.org/10.34768/ig.vi6.136
PDF