No 3 (2009): In Gremium. Studia nad Historią, Kulturą i Polityką
In Gremium. Studia nad Historią, Kulturą i Polityką

Tom 3 

REDAKCJA NAUKOWA
Dartusz DolAliski
Bernadtta Nltschke