No 7 (2013): In Gremium. Studia nad Historią, Kulturą i Polityką
In Gremium. Studia nad Historią, Kulturą i Polityką

Tom 7 

REDAKCJA NAUKOWA
Dariusz Dolański
Bemadetta Nitschke

 

Profesorowi
Wojciechowi Dzieduszyckiemu
w podziękowaniu i uznaniu
za wieloletnią pracę w Instytucie Historii
Uniwersytetu Zielonogórskiego

Research articles

Agata Aleksandra Kluczek
Obywatel? Jaki obywatel? Świadectwo mennictwa rzymskiego czasów karakalli
https://doi.org/10.34768/ig.vi7.124
PDF
Kamilla Twardowska
Pochodzenie i poczucie wspólnoty regionalnej wśród mnichów na Pustyni Judzkiej w V i VI wieku – na podstawie Żywotów mnichów palestyńskich Cyryla ze Scytopolis
https://doi.org/10.34768/ig.vi7.134
PDF
Maciej Lubik
Zasłużony najemnik w konstantynopolitańskim więzieniu Zagadkowa rola Haralda Hardrady w rewolcie 1042 roku
https://doi.org/10.34768/ig.vi7.137
PDF
Joanna Zięba
GENEZA WCZESNOPIASTOWSKIEGO DWORU
https://doi.org/10.34768/ig.vi7.141
PDF
Przemysław Szpaczyński
PORÓWNANIE ZYGMUNTA III Z WŁADYSŁAWEM II JAGIEŁŁĄ
https://doi.org/10.34768/ig.vi7.144
PDF
Mira Belzyt
Uwagi o dworze królewskim w podróży. Na przykładzie wyprawy Zygmunta III do Szwecji w latach 1593-1594
https://doi.org/10.34768/ig.vi7.146
PDF
Katarzyna Płonka-Bałus
Pomiędzy dewocją , polityką i sztuką. Symbolizm historyczny w malarstwie książkowym w kręgu dworu burgundzkiego w Niderlandach (ok . 1455-1482)
https://doi.org/10.34768/ig.vi7.147
PDF
Ricardo Gutiérrez Aguilar
The spirit of the law and Europe: the theory of the „exemplum” and „recognition”
https://doi.org/10.34768/ig.vi7.148
PDF
Marta Wołyńska
Nowe znaleziska naparstków ze stanowiska archeologicznego przy ulicy 3 Maja w Gdańsku – przyczynek do krawiectwa gdańskiego
https://doi.org/10.34768/ig.vi7.149
PDF
Grzegorz Biszczanik
Symbole wykorzystywane w propagandzie wojennej okresu I wojny światowej w świetle ikonografii kart pocztowych
https://doi.org/10.34768/ig.vi7.150
PDF
Kamil Glinka
Przygotowania do kreowania wizerunku Polski w okresie Prezydencji w Radzie Unii Europejskiej
https://doi.org/10.34768/ig.vi7.151
PDF