No 9 (2015): In Gremium. Studia nad Historią, Kulturą i Polityką
In Gremium. Studia nad Historią, Kulturą i Polityką

Tom 9

Research articles

Victoria Győri
THE MARS ULTOR COINS OF c. 19-16 BC
https://doi.org/10.34768/ig.vi9.181
PDF
Justyna Rogińska
Symboliczne aspekty wykorzystania ognia w późno średniowiecznej i wczesnonowożytnej przestrzeni rodziny polskiej
https://doi.org/10.34768/ig.vi9.182
PDF
Urszula Świderska-Włodarczyk
Wzorzec osobowy czy wzorzec postępowania? Przyczynek do nowej definicji formułowanej z punktu widzenia historyka na przykładzie szlachty polskiej przełomu średniowiecza i czasów nowożytnych
https://doi.org/10.34768/ig.vi9.183
PDF
Justyna Bąk
Miejsce melancholii w kulturze staropolskiej w świetle kazań pogrzebowych przełomu XVII i XVIII w.
https://doi.org/10.34768/ig.vi9.184
PDF
Aleksandra Ziober
Śląsk i Czechy oczami magnata litewskiego. Osiemnastowieczny diariusz podróży starosty wiłkomierskiego Benedykta Tyzenhauza
https://doi.org/10.34768/ig.vi9.185
PDF
Jarosław Chojak
Wojewódzka Rada Związków Zawodowych w Zielonej Górze w latach 1950-1956
https://doi.org/10.34768/ig.vi9.186
PDF
Robert Skobelski
Zapomniana inwestycja . Niezrealizowana koncepcja budowy Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Zielonej Górze
https://doi.org/10.34768/ig.vi9.187
PDF
Łukasz Jureńczyk
Relacje amerykańsko-afgańskie w latach 1963-1978
https://doi.org/10.34768/ig.vi9.188
PDF
Małgorzata Madej
Western European Union as a risk management mechanism for the European Communities and European Union
https://doi.org/10.34768/ig.vi9.189
PDF
Daria Arkuszewska
Aktorzy polityczni i media w procesie zarządzania informacją
https://doi.org/10.34768/ig.vi9.202
PDF
Weronika Górnicka
„MissÃo dada, missÃo cumprida". Kino polityczne José Padilhi wiwisekcją problemów współczesnej Brazylii
https://doi.org/10.34768/ig.vi9.190
PDF
Anna Chodorowska
Rola systemów filozoficzno-religijnych w państwie i prawie japońskim po 1945 r.
https://doi.org/10.34768/ig.vi9.191
PDF
Krystian Saja
OBSERWATOR WOBEC BARIER POZNAWCZYCH
https://doi.org/10.34768/ig.vi9.192
PDF
Mirosława Szott
Rzeczy niemieckie w poezji Joanny Ziembińskiej-Kurek i Marka Lobo Wojciechowskiego
https://doi.org/10.34768/ig.vi9.193
PDF
Jakub Rawski
CZY JEST HOMOSEKSUALIZM W TYM TEKŚCIE? NA TROPACH NIEHETERONORMATYWNEJ TOŻSAMOŚCI BOHATERÓW KAMIENI NA SZANIEC ALEKSANDRA KAMIŃSKIEGO
https://doi.org/10.34768/ig.vi9.194
PDF
Katarzyna Krysińska
Żaden cud nie jest mniejszy ...”. Sakralizacje w poezji Ireny Dowgielewicz
https://doi.org/10.34768/ig.vi9.195
PDF