No 8 (2014): In Gremium. Studia nad Historią, Kulturą i Polityką
In Gremium. Studia nad Historią, Kulturą i Polityką

Tom 8 

 

Research articles

Tomasz Nodzyński
Echa działań wojennych w latach 1812-1814 na Dolnym Śląsku i Środkowym Nadodrzu od XIX do początków XXI wieku
https://doi.org/10.34768/ig.vi8.164
PDF
Przemysław Góralczyk
Polskie duchowieństwo rzymskokatolickie wobec cesarza Napoleona i wydarzeń 1812 roku
https://doi.org/10.34768/ig.vi8.165
PDF
Tomasz Jaworski
Saksonia u boku Francji napoleońskiej (1806-1813)
https://doi.org/10.34768/ig.vi8.166
PDF
Andrzej Ksenicz
Rok 1812 w poezji rosyjskiej
https://doi.org/10.34768/ig.vi8.167
PDF
Jarosław Helwig
NAPOLEOŃSKI GARNIZON GŁOGOWSKIEJ TWIERDZY W LATACH 1812-1814
https://doi.org/10.34768/ig.vi8.168
PDF
Tomasz Nodzyński
Echa działań wojennych w latach 1812-1814 na Dolnym Śląsku i Środkowym Nadodrzu od XIX do początków XXI wieku
https://doi.org/10.34768/ig.vi8.169
PDF
Agata Łuka
Planus venter, czyli translatorskie problemy z Owidiuszem
https://doi.org/10.34768/ig.vi8.170
PDF
Claudia Santi
Precatio of the Augures and sanctitas of rivers
https://doi.org/10.34768/ig.vi8.171
PDF
Tomasz Ładoń
Nadania obywatelstwa rzymskiego w Hiszpanii w okresie wojny sertoriańskiej
https://doi.org/10.34768/ig.vi8.172
PDF
Paweł Szymon Towpik
Wiesztortowicze z Podbrzezia i Bakszt w Wielkim Księstwie Litewskim w świetle źródeł z II połowy XV i I połowy XVI wieku
https://doi.org/10.34768/ig.vi8.173
PDF
Michał Dziewulski
Postawa Michała Walewskiego, marszałka konfederacji barskiej ziemi krakowskiej, wobec zabiegów polityczno-wojskowych wokół fortecy tynieckiej (maj-czerwiec 1772 r.)
https://doi.org/10.34768/ig.vi8.174
PDF
Dagmara Gaj
Elementy spuścizny antycznej oczami Benedykta Chmielowskiego (na podstawie encyklopedii Nowe Ateny)
https://doi.org/10.34768/ig.vi8.175
PDF
Jakub Rawski
METAMORFOZY MOTYWU WAMPIRA W KULTURZE POPULARNEJ XX ORAZ XXI WIEKU ZARYS PROBLEMATYKI
https://doi.org/10.34768/ig.vi8.176
PDF