No 1 (2007): In Gremium. Studia nad Historią, Kulturą i Polityką
In Gremium. Studia nad Historią, Kulturą i Polityką

In Gremium. Studia nad Historią, Kulturą i Polityką, t. 1:2007,
red. Dariusz Dolański, Bernadetta Nitschke