No 4 (2010): In Gremium. Studia nad Historią, Kulturą i Polityką
In Gremium. Studia nad Historią, Kulturą i Polityką

Tom 4 

REDAKCJA NAUKOWA
Dariusz Dolmiski
Bernadetta Nitschke

Research articles

Agnieszka Schreiber
RZEŹBY PORTRETOWE LIWII, OKTAWIII JULII W POLITYCE PROPAGANDOWEJ CESARZA AUGUSTA
https://doi.org/10.34768/ig.vi4.80
PDF
Henryk Streit
KOMPARATYSTYCZNE STUDIUM HISTORYCZNYCH l WSPÓŁCZESNYCH METOD ORAZ KRYTERIÓW OCENY WIARYGODNOŚCI DOKUMENTÓW
https://doi.org/10.34768/ig.vi4.101
PDF
Agata Miżdał
GENEZA l POCZĄTKI PISMA NEOGOTYCKIEGO NA TERYTORIUM NIEMIECKOJĘZYCZNEJ EUROPY
https://doi.org/10.34768/ig.vi4.78
PDF
Marek Smoluk
ANNA BOLEYN I REFORMATORSKI OBÓZ HUMANISTÓW
https://doi.org/10.34768/ig.vi4.102
PDF
Dariusz Miszewski
IDEA ZWIĄZKU ŚRODKOWOEUROPEJSKIEGO W LATACH 30. XX WIEKU OPARTEGO NA UNII POLSKO-WĘGIERSKIEJ
https://doi.org/10.34768/ig.vi4.82
PDF
Dariusz Asienkiewicz
NACJONALIZM W OPINII Mł.ODZIEŻY SZKÓŁ ŚREDNICH WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO
https://doi.org/10.34768/ig.vi4.84
PDF
Stefan Dudra, Piotr Pochyły
ŹRÓDŁA NACJONALIZMU KURDYJSKIEGO W TURCJI
https://doi.org/10.34768/ig.vi4.86
PDF
Piotr Krystians
MILICJA OBYWATELSKA W POWIECIE ZIELONOGÓRSKIM W LATACH 1945-1950
https://doi.org/10.34768/ig.vi4.87
PDF
Sławomir Krzyżanowski
KAMPANIA PROPAGANDOWA W SPRAWIE ORĘDZIA BISKUPÓW POLSKICH DO BISKUPÓW NIEMIECKICH Z 1965 ROKU W ŚWIETLE PRASY Z WROCŁAWIA I ZIELONEJ GÓRY
https://doi.org/10.34768/ig.vi4.88
PDF
Iwona Korcz
PRZYWÓDZTWO TRANSFORMACYJNE W DOBIE EUROPEJSKICH (R)EWOLUCJI POKOJOWYCH
https://doi.org/10.34768/ig.vi4.90
PDF
Jarosław Fłakowski
NIEMIECKA SCENA POLITYCZNA PO WYBORACH W 1994 I 1998 ROKU. KIERUNKI EWOLUCJI
https://doi.org/10.34768/ig.vi4.91
PDF