No 10 (2016): In Gremium. Studia nad Historią, Kulturą i Polityką
In Gremium. Studia nad Historią, Kulturą i Polityką

Tom 10

Research articles

Diana Guarisco
OSSA QUIRINI. ROMULUS’ MORTALITY AND APOTHEOSIS BETWEEN CAESAR AND AUGUSTUS
https://doi.org/10.34768/ig.vi10.203
PDF
Tiziana Carboni
Poeti in gara e pubblica rappresentazione: indagine epigrafica sui certamina poetarum
https://doi.org/10.34768/ig.vi10.204
PDF
Krzysztof Benyskiewicz
Jan Długosz jako kronikarz dziejów Podniestrza w I połowie XII wieku
https://doi.org/10.34768/ig.vi10.205
PDF
Kamil Wasilkiewicz
POSIADŁOŚCI KAMERALNE MISTRZÓW BALIWATU BRANDENBURSKIEGO JOANNITÓW NA OBSZARZE DIECEZJI LUBUSKIEJ DO KOŃCA XV WIEKU – ZARYS PROBLEMATYKI
https://doi.org/10.34768/ig.vi10.206
PDF
Agnieszka Korczyńska
Rola i pozycja kobiety w staropolskich ekonomikach
https://doi.org/10.34768/ig.vi10.207
PDF
Ireneusz Wojewódzki
Kampania 1814 roku we Francji w świetle „Gazety Krakowskiej”
https://doi.org/10.34768/ig.vi10.208
PDF
Aleksandra Wesołowska
"Tyran prosi o rękę najładniejszej z niewiast polskich” – obraz małżeństwa Joanny Grudzińskiej i wielkiego księcia Konstantego w świetle pamiętników
https://doi.org/10.34768/ig.vi10.209
PDF
Ewa Nodzyńska
„Sammlung Ogoleit”: Goethe, Faust, Bauer.: Zielonogórski fragment kolekcji gorzowskiego księgarza
https://doi.org/10.34768/ig.vi10.210
PDF
Sergiusz Łukasiewicz
Działalność Komunistycznej Partii Zachodniej Białorusi w województwie wileńskim w latach 1930-1935
https://doi.org/10.34768/ig.vi10.211
PDF
Rafał Brasse
O HEROIZMIE ETYCZNYM IDEI SŁOWA-CZYNU W POEMACIE TADEUSZA GAJCEGO DO POTOMNEGO
https://doi.org/10.34768/ig.vi10.212
PDF
Michał Trojanowski
Działania 2 Poznańskiego Oddziału Wojsk Ochrony Pogranicza przeciwko grupom zbrojnym na terenie pogranicza
https://doi.org/10.34768/ig.vi10.213
PDF
Artur Patrzylas
Totalitaryzm w historii kina science fiction
https://doi.org/10.34768/ig.vi10.214
PDF
Wioletta Husar
¿CataluNa como un estado? Rozważania wokół secesji Katalonii
https://doi.org/10.34768/ig.vi10.215
PDF
Mirosława Szott
"Geografia otwarta” Obraz wyśnionego miejsca w wierszach Wojciecha Śmigielskiego
https://doi.org/10.34768/ig.vi10.216
PDF