No 5 (2011): In Gremium. Studia nad Historią, Kulturą i Polityką
In Gremium. Studia nad Historią, Kulturą i Polityką

Tom 5 

REDAKCJA NAUKOWA
Dariusz Dolański
Bemadetta Nitschke

Research articles

Kamilla Twardowska
IDEAŁ WŁADCY I JEGO RODZINY NA PODSTAWIE MÓW POGRZEBOWYCH KU CZCI TEODOZJUSZA l, FLACYLLI I PULCHERII
https://doi.org/10.34768/ig.vi5.106
PDF
Kamil Wasilkiewicz
POWSTANIE, ROZWÓJ I UPADEK KOMANDORII TEMPLARIUSZY W CHWARSZCZANACH
https://doi.org/10.34768/ig.vi5.107
PDF
Magdalena Satora
POGŁOSKI O SPRAWIE TEMPLARIUSZY - PRZEPŁYW INFORMACJI W SPOŁECZEŃSTW ACH EUROPY ZACHODNIEJ NA POCZĄTKU XIV WIEKU
https://doi.org/10.34768/ig.vi5.108
PDF
Krzysztof Benyskiewicz
PODKOMORZY KALISKI MIKOŁAJ Z WOLICY. HERB DOLlWÓW Z KĘPY, WOLICY I ROZDRAŻEWA
https://doi.org/10.34768/ig.vi5.109
PDF
Michał Kargul
BARTNICTWO NA ZIEMI BYTOWSKlEJ W OKRESIE NOWOŻYTNYM
https://doi.org/10.34768/ig.vi5.110
PDF
Larisa Strese-Gassiev
CESARE BECCARIA'S CONTRACTUAL THEORY OF CRIMINAL LAW AND ITS RESONANCE IN ABSOLUTIST RUSSIA
https://doi.org/10.34768/ig.vi5.111
PDF
Dariusz Miszewski
IDEA IMPERIALNA KONFEDERACJI NARODU WOBEC KONCEPCJI FEDERACYJNEJ RZĄDU GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO
https://doi.org/10.34768/ig.vi5.112
PDF
Wiesław Hładkiewicz, Daniel Koteluk
REPUBLIKA FEDERALNA NIEMIEC WOBEC ZACHODNIEJ GRANICY POLSKI W LATACH 1989-1991
https://doi.org/10.34768/ig.vi5.113
PDF
Kamil Glinka
RADIO, TELEWIZJA I INTERNET JAKO INSTRUMENTY PROWADZENIA DYPLOMACJI PUBLICZNEJ STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI PÓŁNOCNEJ
https://doi.org/10.34768/ig.vi5.114
PDF
Piotr Krystians
ORGANIZOWANIE MILICJI OBYWATELSKIEJ NA ZIEMI LUBUSKIEJ (MARZEC- LIPIEC 1945 R.)
https://doi.org/10.34768/ig.vi5.115
PDF