In Gremium. Studies in History, Culture and Politics

Current Issue

No 17 (2023)
Published March 28, 2024
In Gremium. Studies in History, Culture and Politics

“In Gremium. Studies in History, Culture and Politics” is a scientific journal edited by the Institute of History of the University of Zielona Góra since 2007. The journal's profile includes studies in humanities and social sciences, especially in history, literary studies, linguistics and philosophy. “In Gremium” is issued annually and publishes research articles, review articles, reviews and reports - both in a traditional, paper form and an open access digital version. In 2019 “In Gremium” received a grant of the Polish Ministry of Science and Higher Education. Since 2022 the journal is indexed in Scopus.

Research articles

Andrzej Niwiński
7-18
Najpiękniejsze trumny świata. Ikonograficzny projekt Wydziału Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego
https://doi.org/10.61826/ig.vi17.435
PDF
Paweł Suszczenia
19-28
Machiny miotające w kampaniach Aleksandra Macedońskiego
https://doi.org/10.61826/ig.vi17.420
PDF
Marek Jurkowski
29-45
Antonine women and the place names of the Roman Empire
https://doi.org/10.61826/ig.vi17.412
PDF
Dariusz Spychała
47-76
Hieronim ze Strydonu wobec homeizmu i problemów z własną biblioteką za pontyfikatu Damazego
https://doi.org/10.61826/ig.vi17.433
PDF
Paweł Filipczak
77-96
W sprawie granicy między prowincjami rzymskimi Syrią Coele i Syrią Phoenice
https://doi.org/10.61826/ig.vi17.437
PDF
Dominika Budzanowska-Weglenda
97-108
Z dziejów rzymskich caligae
https://doi.org/10.61826/ig.vi17.419
PDF
Jarosław Dusik
109-120
„Siedem ksiąg” żywieckiego cechu krawieckiego z 1745 roku
https://doi.org/10.61826/ig.vi17.431
PDF
AJAYAN THANKAPPANNAIR
121-151
Evolution of Federalism in Modern India
https://doi.org/10.61826/ig.vi17.438
PDF
Małgorzata Świder
153-173
Zachodnioniemiecka lewica wobec Solidarności (1980-1981)
https://doi.org/10.61826/ig.vi17.429
PDF
Izabela Lewandowska
175-199
Na przekór stereotypom – trudne dziedzictwo ziem pogranicza. Zarys problemu na przykładzie Warmii i Mazur: A few reflections on the example of Warmia and Mazury
https://doi.org/10.61826/ig.vi17.414
PDF
Ryszard Palacz
201-214
Awerroes, czyli losy filozofii arabskiej w świecie łacińskim
https://doi.org/10.61826/ig.vi17.436
PDF
Mariam Sargsyan
215-233
Henryka Jakubanisa (1879-1949) kijowski okres życia i twórczości historycznofilozoficznej
https://doi.org/10.61826/ig.vi17.439
PDF
Krystian Saja
235-247
Interdyscyplinarność jako droga do konsiliencji i jej obecność w badanich literaturoznawczych
https://doi.org/10.61826/ig.vi17.417
PDF
View All Issues