In Gremium. Studia nad Historią, Kulturą i Polityką

Aktualny numer

Nr 14 (2020)
Opublikowano grudzień 22, 2020
In Gremium. Studia nad Historią, Kulturą i Polityką

"In Gremium. Studia nad Historią, Kulturą i Polityką" jest rocznikiem publikowanym od 2007 roku przez Instytut Historii Uniwersytetu Zielonogórskiego. Profil czasopisma obejmuje badania z dziedzin nauk humanistycznych i społecznych, a w szczególności z zakresu historii, literaturoznawstwa, językoznawstwa oraz filozofii.

Na łamach „In Gremium” publikowane są artykuły naukowe, artykuły recenzyjne, recenzje, polemiki i sprawozdania, zarówno w języku polskim, jak i angielskim. Zgłaszane artykuły naukowe podlegają procedurze recenzyjnej bazującej na zasadach double-blind peer review. Do tej pory współpracę z czasopismem podjęło ponad 130 recenzentów reprezentujących różne dyscypliny naukowe. Publikacje ukazują się zarówno formie tradycyjnej, jak i elektronicznej, udostępnionej otwarcie za pośrednictwem platformy.

Działalność redakcyjna czasopisma bazuje na zasadach etyki wydawniczej określonych w Kodeksie Postępowania Komitetu ds. Etyki Publikacyjnej (Committee on Publication Ethics ­– COPE). Czasopismo jest indeksowane w czterech bazach (Pol-index, CEJSH, BazHum oraz Index Copernicus), a wydawane przez Oficynę Wydawniczą Uniwersytetu Zielonogórskiego.

W 2019 roku „In Gremium” otrzymało grant MNiSW w ramach programu „Wsparcie dla czasopism naukowych”.

Artykuły

Kresimir Vukovic
7-18
Initiation into the mysteries of Augustus: the Liberalia and Forum Augustum
https://doi.org/10.34768/ig.vi14.304
PDF
Arkadiusz Michalak
19-38
Moc apotropaionu. Nie tylko o starożytnych reminiscencjach w średniowiecznym uzbrojeniu z terenu ziem polskich
https://doi.org/10.34768/ig.vi14.291
PDF
Krzysztof Benyskiewicz
39-67
Zniszczenie Wiślicy w 1135 roku w świetle przekazów źródłowych i literatury historycznej (część I: źródła)
https://doi.org/10.34768/ig.vi14.292
PDF
Tomasz Pełech
69-94
Ammiralius, Mirdalim, Amirdalis – kreacja muzułmańskich dowódców w czasie walk o Antiochię w łacińskich źródłach doby pierwszych krucjat (do około połowy XII wieku)
https://doi.org/10.34768/ig.vi14.283
PDF
Silvia Raucci
95-117
Charismatic phenomena in Europe in the 17th century: female political prophetism in France, Spain and Italy
https://doi.org/10.34768/ig.vi14.311
PDF
Tomasz Ciesielski
119-140
Roads, travelling and communication in the Polish – Lithuanian Commonwealth in the 18th century. Russian and West European visitors’ perspective
https://doi.org/10.34768/ig.vi14.309
PDF
Adrian Talarek
141-159
Propagandowe wykorzystanie świąt i rocznic w okresie stalinowskim (1945–1956) na przykładzie regionu dolnośląskiego i częstochowskiego
https://doi.org/10.34768/ig.vi14.278
PDF
Marceli Tureczek
161-173
Edukacja regionalna w dobie globalizacji. Problem budowania wspólnot lokalnych – wybrane aspekty
https://doi.org/10.34768/ig.vi14.268
PDF
Krystian Saja
175-191
Człowiek każdy, jako fenomen „czterdzieści i cztery”. Przegląd interpretacji
https://doi.org/10.34768/ig.vi14.316
PDF
Antonio Salvati
193-205
Giuseppe De Lorenzo and his 'Buddhist' reading of Shakespeare
https://doi.org/10.34768/ig.vi14.301
PDF
Aleksei Pleshkov
207-221
Time as a Political Resource: Early Greek Thought and Plato’s Philosophy of Time
https://doi.org/10.34768/ig.vi14.302
PDF
Carl Humphries
223-235
Tragedy and the Limits of Pessimism in Ancient and Modern Realist Political Thought
https://doi.org/10.34768/ig.vi14.287
PDF
Wyświetl wszystkie numery