In Gremium. Studia nad Historią, Kulturą i Polityką

Aktualny numer

Nr 15 (2021)
Opublikowano grudzień 28, 2021
In Gremium. Studia nad Historią, Kulturą i Polityką

"In Gremium. Studia nad Historią, Kulturą i Polityką" jest rocznikiem publikowanym od 2007 roku przez Instytut Historii Uniwersytetu Zielonogórskiego. Profil czasopisma obejmuje badania z dziedzin nauk humanistycznych i społecznych, a w szczególności z zakresu historii, literaturoznawstwa, językoznawstwa oraz filozofii.

Na łamach „In Gremium” publikowane są artykuły naukowe, artykuły recenzyjne, recenzje, polemiki i sprawozdania, zarówno w języku polskim, jak i angielskim. Zgłaszane artykuły naukowe podlegają procedurze recenzyjnej bazującej na zasadach double-blind peer review. Do tej pory współpracę z czasopismem podjęło ponad 130 recenzentów reprezentujących różne dyscypliny naukowe. Publikacje ukazują się zarówno formie tradycyjnej, jak i elektronicznej, udostępnionej otwarcie za pośrednictwem platformy.

Działalność redakcyjna czasopisma bazuje na zasadach etyki wydawniczej określonych w Kodeksie Postępowania Komitetu ds. Etyki Publikacyjnej (Committee on Publication Ethics ­– COPE). Czasopismo jest indeksowane w czterech bazach (Pol-index, CEJSH, BazHum oraz Index Copernicus), a wydawane przez Oficynę Wydawniczą Uniwersytetu Zielonogórskiego.

W 2019 roku „In Gremium” otrzymało grant MNiSW w ramach programu „Wsparcie dla czasopism naukowych”.

Artykuły

Neville Morley
7-25
Thucydides and the Politics of Truth
https://doi.org/10.34768/ig.vi15.375
PDF
Andrzej Dudziński
27-43
Współczesne studia nad Diodorem Sycylijskim
https://doi.org/10.34768/ig.vi15.348
PDF
Tiziana Carboni
45-54
Diventare membri di una élite provinciale: l’esempio dei Numisii di Tarraco
https://doi.org/10.34768/ig.vi15.368
PDF
Annarita Martini
55-70
The Glazed Parthian Sarcophagi of the National Archaeological Museum of Florence: Rites and the Use of “Bathtub” Coffins
https://doi.org/10.34768/ig.vi15.359
PDF
Francesca Ceci
71-96
Il Grande Ciclo della stella Sothis: i catasterismi e le emissioni in bronzo di Antonino Pio a tema zodiacale battute dalla zecca di Alessandria
https://doi.org/10.34768/ig.vi15.367
PDF
Chiara Di Serio
97-113
The Brahmans’ Utopia from the Greek Sources to John of Salisbury’s Policraticus
https://doi.org/10.34768/ig.vi15.357
PDF
Dan-Tudor Ionescu
115-166
The The Legend of Alexander of Macedon in the Late Mediaeval and Early Modern Manuscripts of the Romanian Principalities
https://doi.org/10.34768/ig.vi15.360
PDF
Joanna Karczewska
167-180
Property distribution of farmstead and petty nobility (szlachta) in Kuyavia at the turn of the 15th and 16th centuries
https://doi.org/10.34768/ig.vi15.364
PDF
Federico Bulfone Gransinigh
181-200
From Carlo to Baldassarre Fontana: that is, the evolution of the stucco Baroque language between the Church State and central-northern Europe. Dialogues between architecture and plastic decoration
https://doi.org/10.34768/ig.vi15.363
PDF
Beethoven Alvarez
201-229
The metamorphosis of the giant Nicteroy in Brazilian conservatism since 1822
https://doi.org/10.34768/ig.vi15.358
PDF
Tomasz Mróz
231-250
Stanisław Lisiecki (1872–1960): szkic biograficzny
https://doi.org/10.34768/ig.vi15.372
PDF
Joanna Dudek
251-266
Moralność upolityczniona jako „usprawiedliwienie” różnych form przemocy
https://doi.org/10.34768/ig.vi15.374
PDF
Kamila Gieba
267-276
Elements of the mythology of the post-war founding narrative: case of the literature about the Regained Territories
https://doi.org/10.34768/ig.vi15.340
PDF
Wyświetl wszystkie numery