Henryka Jakubanisa (1879-1949) kijowski okres życia i twórczości historycznofilozoficznej
PDF

Keywords

Henryk Jakubanis, history of Polish philosophy, the Saint Vladimir Imperial University of Kyiv, Aleksiej Gilarow

How to Cite

Sargsyan, Mariam. 2024. “Henryka Jakubanisa (1879-1949) Kijowski Okres życia I twórczości Historycznofilozoficznej”. In Gremium. Studies in History, Culture and Politics, no. 17 (March), 215-33. https://doi.org/10.61826/ig.vi17.439.

Abstract

Henryk Jakubanis (1879-1949) was a researcher of antiquity, a philosopher and a historian of ancient philosophy. He was born in central Russia to a Polish family of Lithuanian origin. The intellectual biography of this researcher is usually divided into two periods: Kyiv (1897-1922) and Lublin (1922-1949). The Lublin period is quite well studied by Polish authors, while the importance of the Kyiv period of this historian of philosophy remains unclear. The aim of the article is to present the life and academic activity of H. Jakubanis in the Kyiv period.https://doi.org/10.61826/ig.vi17.439
PDF

References

Materiały archiwalne
Biblioteka Uniwersytecka Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego (BU KUL):
Dokumenty osobiste z okresu okupacji 1939-1942, Biblioteka Uniwersytecka Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego (BU KUL), sygn. 2925.
Świadectwo ukończenia gimnazjum 1987 r., BU KUL, sygn. 2925.
Dziennik, 11.05-09.09.1896, Materiały biograficzne (życiorys, materiały wspomnieniowe), BU KUL, sygn. 2925.
Wykłady prowadzone przez Henryka R. Jakubanisa w latach 1902-1945, BU KUL, sygn. 2933.
Materiały różne z lat 1898-1947, BU KUL, sygn. 2925.
Materiały dotyczące pracy na Uniwersytecie w Kijowie w latach 1919-1920, BU KUL, sygn. 2925.
Notatki Henryka Jakubanisa spisane w czasie studiów na Wydziale Historyczno-Filologicznym Uniwersytetu Kijowskiego, BU KUL, sygn. 2926.
A. Gilarow: Filozofia starożytna - wykład w 1899 roku, z. 11-12, BU KUL, sygn. 2926.
Gilarow Aleksej Nikitowicz: Logika i psychologia - wykład w latach 1899-1900 z. 13-14, BU KUL, sygn. 2926.
Notatki osobiste Henryka Jakubanisa z lat 1897-1936, BU KUL, sygn. 2928.
Rozprawa konkursowa Henryka R. Jakubanisa pt. „Nieśmiertelność duszy u Platona” 1900 r., BU KUL, sygn. 2929.
Zbiór mniejszych prac Henryka R. Jakubanisa, BU KUL, sygn. 2932.
Odczyty, przemówienia, recenzje i wykłady okolicznościowe Henryka R. Jakubanisa z lat 1918-1947, BU KUL, sygn. 2936.
Archiwum KUL, akta osobowa Henryka Jakubanisa, sygn. A-23.
Publikacje
Andruszczenko W.P., Nacіonalnij piedagogіcznij unіwiersitiet іmienі M. P. Dragomanowa, w: Encyklopedia historii Ukrainy, Кijów: Wydawnictwo Naukowa dumka, 2010, str. 322-325.
Asmus V.F., Fiłosofija w kijewskom uniwiersitietie w 1914-1920 gg., „Woprosy fiłosofii” 8, 1990, str. 90-108.
Bradke J.F., Awtobiograficzeskije zapiski, „Rosyjskie archiwum” 3, 1875, str. 257-294.
Iwanow L.E., Wysszaja szkoła Rossii w konce XIX - naczale XX wieka, Moskwa: Akademii Nauk ZSRR, 1991.
Firsowa L.W., Trubecki E.N., w: Nowa encyklopedia filozoficzna, Moskwa: Wydawnictwo Myśl, 2000, str. 114-115.
Jakubanis H., Otzwuki płatonizma w lirikie Szyłlera, Kijów: Wydawnictwo Uniwiersitietskije Izwiestija, 1904.
Jakubanis H., Empiedokł: Fiłosof, wracz i czarodiej. Dannyje dla jego ponimanija i ocenki, Kijów: Wydawnictwo Uniwiersitietskije Izwiestija, 1906.
Jakubanis H., Znaczenije driewniej fiłosofii dla sowriemiennogo miroponimanija, Kijów: Wydawnictwo Uniwiersitietskije Izwiestija, 1910.
Jakubanis H., Ocenka siłłogizma w gławniejszyje momienty jeje istorii, Kijów: Wydawnictwo Uniwiersitietskije Izwiestija, 1910.
Janeczek S., Jakubanis H., w: Encyklopedia filozofii polskiej, Lublin: Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu, 2011, str. 541-542.
Klinger W., Dwaj zapomniani krzewiciele antyku w Polsce XX wieku, „Symbolae Philologorum posnaniensium graecae et latinae” 2, 2018, str. 167-189.
Klinger W., Jakubanis H., w: Polski Słownik Biograficzny, Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, 1962-1964, str. 374.
Klinger W., Życiorys własny, „Symbolae Philologorum posnaniensium graecae et latinae” XXV/2, 2015, str. 153-161.
Kobczenko K., Kyjiwśki wyszczi żinoczi kursy: stanowłennia żinoczoho uniwersytetu, „Naukovi Zapiski” t. 20, 2002, str. 190-196.
Korotki W.A., Uljanowski W.I., ALMA MATER: Uniwersytet sw. Wołodymyra naperedodni ta w dobu Ukraïnśkoï rewoluciï. 1917-1920. Materiały, dokumenty, spohady, Кijów: Wydawnictwo Prajm, 2001.
Pastuszka J., Henryk Jakubanis (1879-1949) Wspomnienie pośmiertne, „Roczniki Filozoficzne” t. 2/3, 1949-1950, str. 344-346.
Przeniosło M., Przeniosło M., Jakubanis H., w: Słownik biograficzny profesorów uniwersytetów Drugiej Rzeczypospolitej. Katolicki Uniwersytet Lubelski, Uniwersytet Jana Kochanowskiego, 2022, str. 167-170.
Róziewicz J., Zasztowt L., Polskie Kolegium Uniwersyteckie w Kijowie (1917-1919), „Rozprawy z Dziejów Oświaty” 34, 1991, str. 93-123.
Przybylski R., Krzemieniec. Opowieści o rozsądku zwyciężonych, Wydawnictwo Sic!., 2003.
Sobierajski Z., Za nami pójdą inni…Przemówienie okolicznościowe, „Studia Polonistyczne” XVI/XVII, 1991, str. 433-447.
Steffen W., Klinger W., Polski Słownik Biograficzny, Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, 1966-1967, str. 635-636.
Tułub Z., Moja Żyzń, Kijów: Wydawnictwo Kijów-Paryż-Dakar, 2012.
Tkaczuk M., Henrich Jakubanis jak istoryk fiłosofiji, „Mandrivec” 4, 1999, str. 32-36.
Tkaczuk M., Kyjiwśki obriji: istoryko-fiłosofśki narysy, Wydawnictwo Stilos, 1997.
Tkaczuk M., Henrich Jakubanis, Fiłosofśka dumka w Ukrajini: Biobibliohraficznyj słownyk, 2002, str. 238-239.
Tkaczuk M., Jak wywczały istoriju fiłosofiji w Kyjiwśkij Duchownij Akademiji XIX - pocz. XX st., „Magisterium”, 2002, str. 65-74.
Trubecki S.E., Minuwszeje, Moskwa: Wydawnictwo DEM, 1991.
Żmudzki O.Z., Istorija Kyjiwśkoho uniwersytetu, 1834-1959, Кijów: Wydawnictwo Uniwersytetu Dragomanowa, 1959.
Żukowski P., Moje lata uniwersyteckie w Kijowie 1900-1904, „Przeszłość” 7-8, 1934, str. 97-107.
Żukowski P., Moje lata uniwersyteckie w Kijowie 1900-1904, „Przeszłość” 9, 1934, str. 133-138.