Edward Karolczuk, Edward Gierek. Źródła sukcesu i klęski, Warszawa 2022, ss. 192
PDF

How to Cite

Kopa, Dawid. 2024. “Edward Karolczuk, Edward Gierek. Źródła Sukcesu I klęski, Warszawa 2022, Ss. 192”. In Gremium. Studies in History, Culture and Politics, no. 17 (March), 279-84. https://doi.org/10.61826/ig.vi17.432.
https://doi.org/10.61826/ig.vi17.432
PDF

References

Bartosz J., Ostanie zapiski zgryźliwego dogmatyka, Wrocław 2009.
Dvořák J., Podstawowe kierunki realizacji socjalistycznej zasady podziału według pracy, [w:] Socjalizm a dobrobyt społeczny, tłum. Natalia Kuźmicz, Warszawa 1978, s. 216-239.
Gajdziński P., Gierek człowiek z węgla, Poznań 2014.
Gierek E., Smak życia, Warszawa 1993.
Gierek & Jaroszewicz zeznają, wstęp Lech Szczegóła, Warszawa 1990.
Karolczuk E., O wrogu. Szkice filozoficzno-historyczne, Warszawa 2010.
Karolczuk E., „Nagie życie” ofiar wyzysku pracy i wojny. Totalitarne korelaty liberalizmu i neoliberalizmu, Warszawa 2016.
Karolczuk E., Edward Gierek. Źródła sukcesu i klęski, Warszawa 2022.
Kochan J., Filozofia marksizm socjalizm. Studia – szkice - polemiki, Warszawa 2021.
Rolicki J., Edward Gierek: przerwana dekada, Warszawa 1990.
Rolicki J., Pilawski Krzysztof, Wańka-wstańka z Januszem Rolickim rozmawia Krzysztof Pilawski, Warszawa 2013.
Szumiło M., Konflikty w kierownictwie PZPR w świetle dokumentów sowieckich z 1969 roku: przyczynek do genezy upadku ekipy Władysława Gomułki, „Pamięć i Sprawiedliwość Biuletyn Głównej Komisji Badania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu Instytutu Pamięci Narodowej”, r. 2017, nr 2, s. 466-481.