Eric Christiansen, Krucjaty północne, tłum. J. Szczepański, Poznań 2009, ss. 366