Hanna Appel, Kontrowersje wokół „senatus consultum ultimum”. Studium z dziejów późnej republiki rzymskiej, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2013, ss. 341
PDF

How to Cite

Całus, Katarzyna. 2014. “Hanna Appel, Kontrowersje wokół „senatus Consultum ultimum”. Studium Z dziejów późnej Republiki Rzymskiej, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2013, Ss. 341”. In Gremium. Studies in History, Culture and Politics, no. 8 (November). https://doi.org/10.34768/ig.vi8.178.