Nr 11 (2017): In Gremium. Studia nad Historią, Kulturą i Polityką
In Gremium. Studia nad Historią, Kulturą i Polityką

Tom 11

Artykuły

Andrzej Dudziński
Nienawiść realna czy wymyślona ? Relacje między Grekami a Kartagińczykami na Sycylii w czasach Dionizjusza I
https://doi.org/10.34768/ig.vi11.224
PDF
Arkadiusz Bednarczuk
Kulturowe znaczenie biżuterii hellenistycznej
https://doi.org/10.34768/ig.vi11.225
PDF
Dominika Budzanowska-Weglenda
Obywatel Imperium czy obywatel świata? Z refleksji rzymskiej Stoi
https://doi.org/10.34768/ig.vi11.226
PDF
Andrzej Iwo Szoka
ELEMENTY FILOZOFII CYNICKIEJ W EDUKACJI SZKOLNEJ W OKRESIE PÓŹNEGO CESARSTWA RZYMSKIEGO
https://doi.org/10.34768/ig.vi11.227
PDF
Nguyen Tien Dung
POLITYKA RZĄDU SYJAMSKIEGO WZGLĘDEM ZACHODNICH SIŁ W OKRESIE PANOWANIA KRÓLA MONGKUTA (1851-1868)
https://doi.org/10.34768/ig.vi11.228
PDF
Magda Borysławska
HOMOSEKSUALNE OFIARY NAZIZMU I ICH MIEJSCE W KULTURZE PAMIĘCI
https://doi.org/10.34768/ig.vi11.229
PDF
Piotr Sobański
MOŻLIWOŚĆ WYWŁASZCZENIA NIEMIECKICH MAJĄTKÓW PRYWATNYCH PO II WOJNIE ŚWIATOWEJ NA POCZET ODSZKODOWAń WOJENNYCH
https://doi.org/10.34768/ig.vi11.230
PDF
Hubert Michalak
METODY KOMUNIKACJI Z WIDZEM TEATRALNYM W TEATRZE PUBLICZNYM W OPOLU W LATACH 1945-1974
https://doi.org/10.34768/ig.vi11.231
PDF
Marta Hozakowska
STOSUNKI POLSKO-ROSYJSKIE W CZASIE RZĄDÓW PRAWA I SPRAWIEDLIWOŚCI (2005-2007)
https://doi.org/10.34768/ig.vi11.232
PDF
Mateusz Półtorak
BLOGI FAN FICTION JAKO NOWY ELEMENT WSPÓŁCZESNEJ KULTURY (REKONESANS BADAWCZY)
https://doi.org/10.34768/ig.vi11.234
PDF
Krzysztof Jankowski
PARADYGMAT JAKO PODSTAWA NORMALNEGO UPRAWIANIA NAUKI: NAUKI SPOŁECZNE A PRZYRODOZNAWSTWO. UJĘCIE THOMASA SAMUELA KUHNA
https://doi.org/10.34768/ig.vi11.235
PDF