No 11 (2017): In Gremium. Studia nad Historią, Kulturą i Polityką
In Gremium. Studia nad Historią, Kulturą i Polityką

Tom 11

Research articles

Andrzej Dudziński
Nienawiść realna czy wymyślona ? Relacje między Grekami a Kartagińczykami na Sycylii w czasach Dionizjusza I
https://doi.org/10.34768/ig.vi11.224
PDF
Arkadiusz Bednarczuk
Kulturowe znaczenie biżuterii hellenistycznej
https://doi.org/10.34768/ig.vi11.225
PDF
Dominika Budzanowska-Weglenda
Obywatel Imperium czy obywatel świata? Z refleksji rzymskiej Stoi
https://doi.org/10.34768/ig.vi11.226
PDF
Andrzej Iwo Szoka
ELEMENTY FILOZOFII CYNICKIEJ W EDUKACJI SZKOLNEJ W OKRESIE PÓŹNEGO CESARSTWA RZYMSKIEGO
https://doi.org/10.34768/ig.vi11.227
PDF
Nguyen Tien Dung
THE SIAMESE GOVERNMENT’S RESPONSES TO WESTERN FORCES AT THE TIME OF KING MONGKUT (1851-1868)
https://doi.org/10.34768/ig.vi11.228
PDF
Magda Borysławska
THE HOMOSEXUAL VICTIMS Of NAZISM AND THEIR PLACE IN A CULTURE Of REMEMBRANCE
https://doi.org/10.34768/ig.vi11.229
PDF
Piotr Sobański
POSSIBILITY Of EXPROPRIATION Of GERMAN PRIVATE PROPERTIES AS WAR REPARATIONS AFTER THE 2ND WORLD WAR
https://doi.org/10.34768/ig.vi11.230
PDF
Hubert Michalak
METHODS Of COMMUNICATION WITH THE AUDIENCE IN PUBLIC THEATER IN OPOLE (1945-1974)
https://doi.org/10.34768/ig.vi11.231
PDF
Marta Hozakowska
POLISH-RUSSIAN RELATIONS DURING THE RULE Of LAW AND JUSTICE (2005-2007)
https://doi.org/10.34768/ig.vi11.232
PDF
Mateusz Półtorak
BLOGI FAN FICTION JAKO NOWY ELEMENT WSPÓŁCZESNEJ KULTURY (REKONESANS BADAWCZY)
https://doi.org/10.34768/ig.vi11.234
PDF
Krzysztof Jankowski
PARADYGMAT JAKO PODSTAWA NORMALNEGO UPRAWIANIA NAUKI: NAUKI SPOŁECZNE A PRZYRODOZNAWSTWO. UJĘCIE THOMASA SAMUELA KUHNA
https://doi.org/10.34768/ig.vi11.235
PDF