Spór o politykę Zygmunta III wobec Szwecji w latach 1621-1632
PDF

How to Cite

Szpaczyński, Przemysław. 2021. “Spór O Politykę Zygmunta III Wobec Szwecji W Latach 1621-1632 ”. In Gremium. Studies in History, Culture and Politics, no. 15 (December), 279-99. https://doi.org/10.34768/ig.vi15.350.
https://doi.org/10.34768/ig.vi15.350
PDF

References

P. Duda, Krzyż i karabela. Polityka zagraniczna Rzeczpospolitej Obojga Narodów w ocenie dyplomacji papieskiej w latach 1623-1635, Katowice 2019