„»O roku ów...« Obraz napoleońskiej wyprawy na Rosję w historiografii i literaturze”.