Odnowienie duszpasterstwa greckokatolickiego w Polsce 1956-1957 (dokumenty), zebrał i oprac. I. Hałagida, „Bazyliańskie Studia Historyczne”, t. 1, Warszawa 2011, ss. 374
PDF

How to Cite

Dudra, Stefan. 2013. “Odnowienie Duszpasterstwa Greckokatolickiego W Polsce 1956-1957 (dokumenty), Zebrał I Oprac. I. Hałagida, „Bazyliańskie Studia Historyczne”, T. 1, Warszawa 2011, Ss. 374”. In Gremium. Studies in History, Culture and Politics, no. 7 (November). https://doi.org/10.34768/ig.vi7.159.