Dariusz Wierzchoś, Generał Piotr Wrangel. Działalność polityczna i wojskowa w latach rewolucji i wojny domowej w Rosji, Kraków 2008, ss. 255
PDF

How to Cite

Potock, Robert, and Ryszard Kessler. 2011. “Dariusz Wierzchoś, Generał Piotr Wrangel. Działalność Polityczna I Wojskowa W Latach Rewolucji I Wojny Domowej W Rosji, Kraków 2008, Ss. 255”. In Gremium. Studies in History, Culture and Politics, no. 5 (November). https://doi.org/10.34768/ig.vi5.116.