No 12 (2018): In Gremium. Studia nad Historią, Kulturą i Polityką
In Gremium. Studia nad Historią, Kulturą i Polityką

“In Gremium. Studies in History, Culture and Politics” is a scientific journal edited by the Institute of History of the University of Zielona Góra since 2007. The journal's profile includes studies in humanities and social sciences, especially in history, literary studies, linguistics and philosophy.

“In Gremium” is issued annually and publishes research articles, review articles, reviews and reports. The preferred languages are Polish and English. Submitted research articles are subject to a review procedure based on double-blind peer review principles. There are over 100 reviewers representing various sciences that have cooperated with the journal so far. Editorial workflow of the journal is based on “Core Practices” delineated by the Committee on Publication Ethics (COPE).

Each volume is published in a traditional, paper form and an open access digital version. In 2019 “In Gremium” received a grant of the Polish Ministry of Science and Higher Education.

Research articles

Tomasz Mróz
LIKEJON: SZKOŁA ARYSTOTELESA W ATENACH I JEJ POZOSTAŁOŚCI
https://doi.org/10.34768/ig.vi12.243
PDF
Hanna Appel
EMILIUSZ PAULUS W PODRÓŻY PO GRECJI
https://doi.org/10.34768/ig.vi12.244
PDF
Marek Olędzki
MAROBODUUS ROMANORUM UNA HOSTIS ET AMICUS
https://doi.org/10.34768/ig.vi12.245
PDF
Agnieszka Dziuba
TYTA LIWIUSZA DZIEJE RZYMSKIE HRABIEGO OSSOLIŃSKIEGO. PIERWSZY POLSKI PRZEKŁAD AB URBE CONDITA
https://doi.org/10.34768/ig.vi12.246
PDF
Agata Aleksandra Kluczek
CONDITORES URBIS ROMAE, LIWIUSZ I RZYMSKIE NUMIZMATY
https://doi.org/10.34768/ig.vi12.247
PDF
Małgorzata Pawlak
LUDY TUBYLCZE W RELACJACH LIWIUSZA I POMPEJUSZA TROGUSA/JUSTYNA O WYPRAWIE DO ITALII ALEKSANDRA Z EPIRU
https://doi.org/10.34768/ig.vi12.248
PDF
Jakub Pigoń
PRAEFATIONES MINORES: PROLOGI WEWNĘTRZNE W AB URBE CONDITA LIWIUSZA
https://doi.org/10.34768/ig.vi12.249
PDF
Joanna Karczewska
DZIEJE PRZYTOKU W ŚREDNIOWIECZU
https://doi.org/10.34768/ig.vi12.250
PDF
Małgorzata Konopnicka
RODZINA VON STENTSCH – WŁAŚCICIELE PRZYTOKU W XVI-XIX WIEKU
https://doi.org/10.34768/ig.vi12.251
PDF
Robert Skobelski
SZKICE Z POWOJENNYCH DZIEJÓW PRZYTOKU
https://doi.org/10.34768/ig.vi12.252
PDF
Katarzyna Adamek-Pujszo
ARCHITEKTURA DWORU I PAŁACU W PRZYTOKU
https://doi.org/10.34768/ig.vi12.253
PDF
Grzegorz Ostrowski
POMNIK ŻOŁNIERZY POLEGŁYCH W I WOJNIE ŚWIATOWEJ W PRZYTOKU
https://doi.org/10.34768/ig.vi12.254
PDF
Marek Budniak
STALINOWSKIE REPRESJE WOBEC EDWARDA KULI, NAUCZYCIELA HISTORII, W ŚWIETLE DOKUMENTÓW WOJSKOWEGO SĄDU REJONOWEGO W ZIELONEJ GÓRZE
https://doi.org/10.34768/ig.vi12.255
PDF
Rafał Brasse
POETYCKIE MARZENIE TADEUSZA GAJCEGO W KONFRONTACJI Z TRADYCJĄ ROMANTYCZNĄ I OCENĄ POKOLENIA KOLUMBÓW PRZEZ CZESŁAWA MIŁOSZA I ZBIGNIEWA HERBERTA
https://doi.org/10.34768/ig.vi12.256
PDF
Mirosława Szott
MIEJSCA ZAPISANE I PRZEMILCZANE W POEZJI IRENY DOWGIELEWICZ
https://doi.org/10.34768/ig.vi12.257
PDF