Nr 12 (2018): In Gremium. Studia nad Historią, Kulturą i Polityką
In Gremium. Studia nad Historią, Kulturą i Polityką

"In Gremium. Studia nad Historią, Kulturą i Polityką" jest rocznikiem publikowanym od 2007 roku przez Instytut Historii Uniwersytetu Zielonogórskiego. Profil czasopisma obejmuje badania z dziedzin nauk humanistycznych i społecznych, a w szczególności z zakresu historii, literaturoznawstwa, językoznawstwa oraz filozofii.

Na łamach „In Gremium” publikowane są artykuły naukowe, artykuły recenzyjne, recenzje, polemiki i sprawozdania, zarówno w języku polskim, jak i angielskim. Zgłaszane artykuły naukowe podlegają procedurze recenzyjnej bazującej na zasadach double-blind peer review. Do tej pory współpracę z czasopismem podjęło ponad 100 recenzentów reprezentujących różne dyscypliny naukowe. Publikacje ukazują się zarówno formie tradycyjnej, jak i elektronicznej, udostępnionej otwarcie za pośrednictwem platformy.

Działalność redakcyjna czasopisma bazuje na zasadach etyki wydawniczej określonych w Kodeksie Postępowania Komitetu ds. Etyki Publikacyjnej (Committee on Publication Ethics ­– COPE). Czasopismo jest indeksowane w czterech bazach (Pol-index, CEJSH, BazHum oraz Index Copernicus), a wydawane przez Oficynę Wydawniczą Uniwersytetu Zielonogórskiego.

W 2019 roku „In Gremium” otrzymało grant MNiSW w ramach programu „Wsparcie dla czasopism naukowych”.

Artykuły

Tomasz Mróz
LIKEJON: SZKOŁA ARYSTOTELESA W ATENACH I JEJ POZOSTAŁOŚCI
https://doi.org/10.34768/ig.vi12.243
PDF
Hanna Appel
EMILIUSZ PAULUS W PODRÓŻY PO GRECJI
https://doi.org/10.34768/ig.vi12.244
PDF
Marek Olędzki
MAROBODUUS ROMANORUM UNA HOSTIS ET AMICUS
https://doi.org/10.34768/ig.vi12.245
PDF
Agnieszka Dziuba
TYTA LIWIUSZA DZIEJE RZYMSKIE HRABIEGO OSSOLIŃSKIEGO. PIERWSZY POLSKI PRZEKŁAD AB URBE CONDITA
https://doi.org/10.34768/ig.vi12.246
PDF
Agata Aleksandra Kluczek
CONDITORES URBIS ROMAE, LIWIUSZ I RZYMSKIE NUMIZMATY
https://doi.org/10.34768/ig.vi12.247
PDF
Małgorzata Pawlak
LUDY TUBYLCZE W RELACJACH LIWIUSZA I POMPEJUSZA TROGUSA/JUSTYNA O WYPRAWIE DO ITALII ALEKSANDRA Z EPIRU
https://doi.org/10.34768/ig.vi12.248
PDF
Jakub Pigoń
PRAEFATIONES MINORES: PROLOGI WEWNĘTRZNE W AB URBE CONDITA LIWIUSZA
https://doi.org/10.34768/ig.vi12.249
PDF
Joanna Karczewska
DZIEJE PRZYTOKU W ŚREDNIOWIECZU
https://doi.org/10.34768/ig.vi12.250
PDF
Małgorzata Konopnicka
RODZINA VON STENTSCH – WŁAŚCICIELE PRZYTOKU W XVI-XIX WIEKU
https://doi.org/10.34768/ig.vi12.251
PDF
Robert Skobelski
SZKICE Z POWOJENNYCH DZIEJÓW PRZYTOKU
https://doi.org/10.34768/ig.vi12.252
PDF
Katarzyna Adamek-Pujszo
ARCHITEKTURA DWORU I PAŁACU W PRZYTOKU
https://doi.org/10.34768/ig.vi12.253
PDF
Grzegorz Ostrowski
POMNIK ŻOŁNIERZY POLEGŁYCH W I WOJNIE ŚWIATOWEJ W PRZYTOKU
https://doi.org/10.34768/ig.vi12.254
PDF
Marek Budniak
STALINOWSKIE REPRESJE WOBEC EDWARDA KULI, NAUCZYCIELA HISTORII, W ŚWIETLE DOKUMENTÓW WOJSKOWEGO SĄDU REJONOWEGO W ZIELONEJ GÓRZE
https://doi.org/10.34768/ig.vi12.255
PDF
Rafał Brasse
POETYCKIE MARZENIE TADEUSZA GAJCEGO W KONFRONTACJI Z TRADYCJĄ ROMANTYCZNĄ I OCENĄ POKOLENIA KOLUMBÓW PRZEZ CZESŁAWA MIŁOSZA I ZBIGNIEWA HERBERTA
https://doi.org/10.34768/ig.vi12.256
PDF
Mirosława Szott
MIEJSCA ZAPISANE I PRZEMILCZANE W POEZJI IRENY DOWGIELEWICZ
https://doi.org/10.34768/ig.vi12.257
PDF