Czy w Polsce - w 1968 roku - zjawisko antysemityzmu było powszechne? [Hans-Christian Dahlmann, Antysemityzm w Polsce roku 1968, Warszawa 2018, ss. 357]
PDF

How to Cite

Goclon, Jacek. 2021. “Czy W Polsce - W 1968 Roku - Zjawisko Antysemityzmu było Powszechne? [Hans-Christian Dahlmann, Antysemityzm W Polsce Roku 1968, Warszawa 2018, Ss. 357]”. In Gremium. Studies in History, Culture and Politics, no. 15 (December), 311-26. https://doi.org/10.34768/ig.vi15.351.
https://doi.org/10.34768/ig.vi15.351
PDF

References

H.-C. Dahlmann, Antysemityzm w Polsce roku 1968, Warszawa 2018

J. Eisler, Polski rok 1968, Warszawa 2006

S. Grodziski, W Królestwie Galicji i Lodomerii, Kraków 1988

B. Lazare, Antysemityzm. Historia i przyczyny, Oświęcim 2016

W. Roszkowski, Mistrzowska gra Józefa Piłsudskiego, Kraków 2018

A. Stankowski, Zerwanie stosunków dyplomatycznych z Izraelem przez Polskę w czerwcu 1967 roku, [w:] Rozdział wspólnej historii. Studia z dziejów Żydów w Polsce, red. J. Żyndul, Warszawa 2001

J. Szczepański, Wojna 1920 na Mazowszu i Podlasiu, Warszawa 1995

B. Wolniewicz, Polska a Żydzi, Warszawa 2018