Elements of the mythology of the Regained Territories in the works of Halina Auderska and Zygmunt Trziszka
PDF

Keywords

the Regained Territories
migration
Polish literature
mythology
literary tradition

How to Cite

Gieba, Kamila. 2021. “Elements of the Mythology of the Regained Territories in the Works of Halina Auderska and Zygmunt Trziszka”. In Gremium. Studies in History, Culture and Politics, no. 15 (December), 267-76. https://doi.org/10.34768/ig.vi15.340.

Abstract

The subject of the article is literature on the Regained Territories – areas annexed to Poland in 1945 as a result of a change in the territorial borders of the country. This literature, created in 1945-1989, was both the result of political demand and an expression of migration experience. Only works of selected authors:
Zygmunt Trziszka and Halina Auderska were analyzed. The ways of constructing the mythology of the Regained Territories were pointed out. They include, for example, the use of culture-motifs and topos related to space and travel (e.g. the theme of Odysseus’s journey and expedition to the golden fleece in Trziszka’s prose), as well as the negative reinterpretation of settlement threads (elements of anti-arcadia in Auderska’s novels). Based on the analysis of literary material, the character of narrative about the Recovered Territories was pointed out – its political, foundation, mythological and psychological aspects.

https://doi.org/10.34768/ig.vi15.340
PDF

References

Abramowska Janina, Topos i niektóre miejsca wspólne badań literackich, [in:] Problemy teorii literatury, series no. 3, ed. H. Markiewicz, Wrocław 1988.
Auderska Halina, Babie lato, Warszawa 1976.
Auge Marc, Nie-miejsce. Wprowadzenie do antropologii hipernowoczesności, trans. R. Chymkowski, Warszawa 2010.
Bakuła Bogusław, Między wygnaniem a kolonizacją. O kilku odmianach polskiej powieści migracyjnej w XX wieku, [in:] Narracje migracyjne w literaturze polskiej XX i XXI wieku, ed. H. Gosk, Kraków 2012.
Brzoza Jan, Ziemia, Katowice 1981.
Frye Northrop, Archetypy literatury, trans. A. Bejska, [in:] Współczesna teoria badań literackich za granicą, ed. H. Markiewicz, vol. 2, Warszawa 1976.
Gosk Hanna, Nie-mieszkańcy nie-miejsca. O powojennym osadzaniu się “gdzieś” ludzie “skądś”, [in:] Narracje migracyjne w literaturze polskiej XX i XXI wieku, ed. H. Gosk, Kraków 2012.
Halicka Beata, Polski Dziki Zachód. Przymusowe migracje i kulturowe oswajanie Nadodrza 1945-1948, trans. A. Łuczak, Kraków 2015.
Kuszyk Karolina, Poniemieckie, Wołowiec 2019.
Mikołajczak Małgorzata, Czarcia kraina. O lubuskim kontr-micie tożsamościowym, [in:] (P)o zaborach, (p)o wojnie, (p)o PRL. Polski dyskurs postzależnościowy dawniej i dziś, ed. H. Gosk, E. Kraskowska, Kraków 2013.
Mikołajczak Małgorzata, Nie-miejsce pod arkadyjskim szyldem, “Teksty Drugie” 2013, no 3.
Mikołajczak Małgorzata, “Szli na Zachód osadnicy…” Rola metaforyki przestrzennej w tworzeniu mitologii Ziemi Lubuskiej, [in:] Od poetyki przestrzeni do geopoetyki, ed. E. Konończuk, E. Sidoruk, Białystok 2012.
Parandowski Jan, Wstęp, [in:] Homer, Odyseja, przeł. J. Parandowski, Z. Parandowski, R. Szczepkowska, Warszawa 1998.
Paukszta Eugeniusz, Wrastanie, Poznań 1986.
Szydłowska Joanna, Narracje pojałtańskiego Okcydentu. Literatura polska wobec pogranicza na przykładzie Warmii i Mazur (1945-1989), Olsztyn 2013.
Trziszka Zygmunt, Podróże do mojej Itaki, Warszawa 1980.
Zawada Andrzej, Pochwała prowincji, Wrocław 2009.
Zielińska Anna, Miejsca niechciane, “Lamus” 2011, no 1.