Every man as a phenomenon of “forty and four”. Review of interpretation
PDF

Keywords

romantic drama, Adam Mickiewicz, Napoleon Bonaparte, mental object, interpretations

How to Cite

Saja, Krystian. 2020. “Every Man As a Phenomenon of ‘forty and four’. Review of Interpretation”. In Gremium. Studies in History, Culture and Politics, no. 14 (December), 175-91. https://doi.org/10.34768/ig.vi14.316.

Abstract

The article aims to review the concept of reading the words "forty and four" from the drama of Dziady, part III of Adam Mickiewicz and presenting a new author's interpretation. This interpretation will refer to the history of the Napoleon Bonaparte family. We will follow the links of Widzenie ks. Piotra with Napoleon I, Napoleon II and Ludwik Napoleon Bonaparte. Mickiewicz's unwavering faith in the strength of this French line will also be analyzed.

https://doi.org/10.34768/ig.vi14.316
PDF

References

1. „Dziady” Adama Mickiewicza. Poemat-adaptacje-tradycje, red. B. Dopart, Kraków 1999.
2. Adam Mickiewicz. Wspomnienia i myśli, z rozmów i przemówień zebrał i opracował S. Pigoń, Warszawa 1958.
3. Borejsza J. W., Sekretarz Adama Mickiewicza, Gdańsk 2005.
4. Czeppe M., Jeszcze w sprawie „czterdzieści i cztery”, „Sobutka” 1982, nr 3-4.
5. Dernałowicz M., Od „Dziadów” części trzeciej do „Pana Tadeusza”. Marzec 1832-czerwiec 1834. Kronika życia i twórczości Adama Mickiewicza, Warszawa 1996.
6. Gille-Maisani J.-C., Adam Mickiewicz człowiek. Studium psychologiczne, przeł. A. Kuraś, K. Rytel, Warszawa 1987.
7. Gliński M., Mickiewicz – A imię jego czterdzieści i cztery, https://culture.pl/pl/artykul/mickiewicz-a-imie-jego-czterdziesci-i-cztery, [dostęp: 02.05.2019].
8. Janion M., Do Europy… tak, ale z naszymi umarłymi, Warszawa 2000.
9. Kępiński Z., ,,Czterdzieści i cztery”. Mickiewicz hermetyczny, Warszawa 1980.
10. Kleiner J., Mickiewicz, t. 2, Dzieje Konrada, część I, Lublin 1997.
11. Kognitywizm w poetyce i stylistyce, red. G. Habrajska, J. Ślósarska, Kraków 2006.
12. Kowalski J. A., Mickiewiczowska zagadka: „A imię jego czterdzieści i cztery”, http://www.racjonalista.pl/kk.php/s,9763 [dostęp: 03.05.2019].
13. Krzyżanowski J., XLIV, „Życie Literackie”, 1955, R. V, nr 48 (201).
14. Mickiewicz A., Działa, tom XII Trybuna Ludów, Warszawa 1955.
15. Mickiewicz A., Działa, tom XIII Pisma różne, Warszawa 1955.
16. Mickiewicz A., Dzieła wszystkie [wyd. sejm.], t. XVI, Warszawa 1949.
17. Mickiewicz A., Dzieła, t. III, Utwory dramatyczne, Warszawa 1955.
18. Mickiewicz A., Dzieła, t. XI, Literatura słowiańska, Kurs trzeci i czwarty ,Warszawa 1955.
19. Moje herezje antynarodowe - rozmowa z Marią Janion, wywiad J. Kurskiego, [online] http://wyborcza.pl/1,76842,3374302.html (dostęp: 08.10.2019).
20. Niemojewski A., Dawność a Mickiewicz. Filozofja Mickiewicza. Liczby i godziny. Widma. Gwiazdy Mickiewicza. Tradycje improwizacji, Warszawa, Lublin, Łódź, Poznań, Kraków 1920.
21. Niewiarowicz A. L., Wspomnienia o Adamie Mickiewiczu, Lwów 1878.
22. Norwid C., Pisma wszystkie, oprac. J. W. Gomulicki, t 6: Proza, cz. 1, Warszawa 1971.
23. Profilowanie pojęć. Wybór prac, red. J. Bartmiński, Lublin 1993.
24. Słowacki J, Dzieła wybrane, Wrocław 1979.
25. Szyper H., Adam Mickiewicz. Poeta i człowiek czynu, Warszawa 1949.
26. Witkowska A., Mickiewicz. Słowo i czyn, Warszawa 1983.