Człowiek każdy, jako fenomen „czterdzieści i cztery”. Przegląd interpretacji
PDF

Słowa kluczowe

dramat romantyczny, Adam Mickiewicz, Napoleon Bonaparte, przedmiot mentalny, interpretacje

Jak cytować

Saja, Krystian. 2020. „Człowiek każdy, Jako Fenomen «czterdzieści I cztery». Przegląd Interpretacji ”. In Gremium. Studia Nad Historią, Kulturą I Polityką, nr 14 (grudzień), 175-91. https://doi.org/10.34768/ig.vi14.316.

Abstrakt

Artykuł ma na celu dokonanie przeglądu koncepcji odczytania słów „czterdzieści i cztery” z dramatu Dziady, części III Adama Mickiewicza oraz zaprezentowanie nowej autorskiej interpretacji. Interpretacja ta będzie się odwoływać do historii rodu Napoleona Bonaparte. Prześledzimy powiązania Widzenie ks. Piotra z Napoleonem I, Napoleonem II oraz Ludwikiem Napoleonem Bonaparte. Analizie zostanie również poddana niezachwiana wiara Mickiewicza w siłę tego francuskiego rodu.

https://doi.org/10.34768/ig.vi14.316
PDF

Bibliografia

1. „Dziady” Adama Mickiewicza. Poemat-adaptacje-tradycje, red. B. Dopart, Kraków 1999.
2. Adam Mickiewicz. Wspomnienia i myśli, z rozmów i przemówień zebrał i opracował S. Pigoń, Warszawa 1958.
3. Borejsza J. W., Sekretarz Adama Mickiewicza, Gdańsk 2005.
4. Czeppe M., Jeszcze w sprawie „czterdzieści i cztery”, „Sobutka” 1982, nr 3-4.
5. Dernałowicz M., Od „Dziadów” części trzeciej do „Pana Tadeusza”. Marzec 1832-czerwiec 1834. Kronika życia i twórczości Adama Mickiewicza, Warszawa 1996.
6. Gille-Maisani J.-C., Adam Mickiewicz człowiek. Studium psychologiczne, przeł. A. Kuraś, K. Rytel, Warszawa 1987.
7. Gliński M., Mickiewicz – A imię jego czterdzieści i cztery, https://culture.pl/pl/artykul/mickiewicz-a-imie-jego-czterdziesci-i-cztery, [dostęp: 02.05.2019].
8. Janion M., Do Europy… tak, ale z naszymi umarłymi, Warszawa 2000.
9. Kępiński Z., ,,Czterdzieści i cztery”. Mickiewicz hermetyczny, Warszawa 1980.
10. Kleiner J., Mickiewicz, t. 2, Dzieje Konrada, część I, Lublin 1997.
11. Kognitywizm w poetyce i stylistyce, red. G. Habrajska, J. Ślósarska, Kraków 2006.
12. Kowalski J. A., Mickiewiczowska zagadka: „A imię jego czterdzieści i cztery”, http://www.racjonalista.pl/kk.php/s,9763 [dostęp: 03.05.2019].
13. Krzyżanowski J., XLIV, „Życie Literackie”, 1955, R. V, nr 48 (201).
14. Mickiewicz A., Działa, tom XII Trybuna Ludów, Warszawa 1955.
15. Mickiewicz A., Działa, tom XIII Pisma różne, Warszawa 1955.
16. Mickiewicz A., Dzieła wszystkie [wyd. sejm.], t. XVI, Warszawa 1949.
17. Mickiewicz A., Dzieła, t. III, Utwory dramatyczne, Warszawa 1955.
18. Mickiewicz A., Dzieła, t. XI, Literatura słowiańska, Kurs trzeci i czwarty ,Warszawa 1955.
19. Moje herezje antynarodowe - rozmowa z Marią Janion, wywiad J. Kurskiego, [online] http://wyborcza.pl/1,76842,3374302.html (dostęp: 08.10.2019).
20. Niemojewski A., Dawność a Mickiewicz. Filozofja Mickiewicza. Liczby i godziny. Widma. Gwiazdy Mickiewicza. Tradycje improwizacji, Warszawa, Lublin, Łódź, Poznań, Kraków 1920.
21. Niewiarowicz A. L., Wspomnienia o Adamie Mickiewiczu, Lwów 1878.
22. Norwid C., Pisma wszystkie, oprac. J. W. Gomulicki, t 6: Proza, cz. 1, Warszawa 1971.
23. Profilowanie pojęć. Wybór prac, red. J. Bartmiński, Lublin 1993.
24. Słowacki J, Dzieła wybrane, Wrocław 1979.
25. Szyper H., Adam Mickiewicz. Poeta i człowiek czynu, Warszawa 1949.
26. Witkowska A., Mickiewicz. Słowo i czyn, Warszawa 1983.