No 2 (2008): In Gremium. Studia nad Historią, Kulturą i Polityką
In Gremium. Studia nad Historią, Kulturą i Polityką

Tom 2

Redakcja
Dariusz Dolański
Bernadetta Nitschke

Research articles

Henryk Streit
ZNACZENIE I ROLA ŚWIADKÓW W LEGALIZACJI WCZESNOŚREDNIOWIECZNYCH DOKUMENTÓW NA PRZYKŁADZIE WYBRANYCH DOKUMENTÓW ZAKONU TEMPLARIUSZY
https://doi.org/10.34768/ig.vi2.57
PDF
Krzysztof Benyskiewicz
UKŁAD POKOJOWY WŁADYSŁAWA HERMANA Z BRZETYSŁAWEM II W 1093(94) ROKU W ŚWIETLE KRONIKI KOSMASA
https://doi.org/10.34768/ig.vi2.60
PDF
Marek Smoluk
HUMANIZM A EDUKACJA DZIECI HENRYKA VIII
https://doi.org/10.34768/ig.vi2.65
PDF
Robert Buczak
KONTROWERSJE I PONADCZASOWY WYDŹWIĘK LEGENDY „ROKOSZU GLINIAŃSKIEGO” W SARMACKIEJ WIZJI DZIEJÓW AUGUSTYNA KOŁUDZKIEGO
https://doi.org/10.34768/ig.vi2.77
PDF
Maria Barbara Topolska
GENEZA I CHARAKTER PRĄDÓW ZACHODNIOEUROPEJSKIEGO OŚWIECENIA W WIELKIM KSIĘSTWIE LITEWSKIM
https://doi.org/10.34768/ig.vi2.67
PDF
Renata Knyspel-Kopeć
POLSKA HISTORIOGRAFIA XIX WIEKU WOBEC ZAGADNIENIA „KLĘSKI POGRUNWALDZKIEJ”
https://doi.org/10.34768/ig.vi2.15
PDF
Mirosław Świt
IMMANUELA KANTA ROZUMIENIE HISTORII POWSZECHNEJ
https://doi.org/10.34768/ig.vi2.71
PDF
Eligiusz Podolan
GMINOWŁADZTWO LELEWELA CZY FEUDALIZM KARAMZINA – USTRÓJ PANUJĄCY NA OBSZARZE RUSI W ŚREDNIOWIECZU
https://doi.org/10.34768/ig.vi2.54
PDF
Dariusz Miszewski
PRÓBA POROZUMIENIA POLSKO-CZECHOSŁOWACKIEGO NA TLE DZIAŁALNOŚCI KLUBU CZESKO-POLSKIEGO W MORAWSKIEJ OSTRAWIE W LATACH 1929-1934
https://doi.org/10.34768/ig.vi2.47
PDF
Paweł Smolarek
DYLEMAT „ROSOMAKA”. PROBLEM PRZETARGU NA KOŁOWY TRANSPORTER OPANCERZONY DLA WOJSKA POLSKIEGO W ŚWIETLE PISMA „POLSKA ZBROJNA” I „RAPORTU MACIEREWICZA”
https://doi.org/10.34768/ig.vi2.74
PDF
Agnieszka Opalińska
PROBLEM LUSTRACJI W KRAJACH EUROPY ŚRODKOWO-WSCHODNIEJ I W KRAJACH BAŁTYCKICH
https://doi.org/10.34768/ig.vi2.16
PDF