Propagandowe wykorzystanie świąt i rocznic w okresie stalinowskim (1945–1956) na przykładzie regionu dolnośląskiego i częstochowskiego
PDF

Słowa kluczowe

Propaganda, święto, 1 Maja, 22 Lipca, pochód, rejon dolnośląski, rejon częstochowski.

Jak cytować

Talarek, Adrian. 2020. „Propagandowe Wykorzystanie świąt I Rocznic W Okresie Stalinowskim (1945–1956) Na przykładzie Regionu dolnośląskiego I częstochowskiego ”. In Gremium. Studia Nad Historią, Kulturą I Polityką, nr 14 (grudzień), 141-59. https://doi.org/10.34768/ig.vi14.278.

Abstrakt

Święto w systemie władzy komunistycznej było bardzo specyficzną przestrzenią konstruowania pewnych znaczeń propagandowych, nadawanych i odbieranych w konwencji wolnego czasu i społecznej rekreacji. Umożliwia to organizatorom tych działań na większe niż w innych sytuacjach komunikacyjnych (działania propagandowe prowadzone w zakładach pracy) skupienie się na świadomości odbiorców. Organizacja święta pozwala na zgromadzenie dużej liczby uczestników i poddanie ich zmasowanej, przemyślanej manipulacji intelektualnej i emocjonalnej. Powszechność święta i jego zdolność do kształtowania pozytywnych emocji społecznych, jest dla każdej władzy bezcenną okazją do zbicia pożytecznego dla niej kapitału politycznego. Z tych właśnie względów analiza świąt wdrożonych do publicznej realizacji, jest miarodajną platformą dla charakterystyki pewnych metod propagandy komunistycznej[1]. Kanon obchodów świąt państwowych w Polsce Ludowej był praktycznie taki sam. Najważniejszymi były: Święto Pracy, Święto Odrodzenia Polski, Święto Wojska Polskiego oraz Święto Rewolucji Październikowej. Były też inne mniejsze święta jednak te były najważniejsze i najbardziej hucznie obchodzone. Tematem artykułu jest ukazanie w jaki sposób władze polskie w okresie stalinowskim wykorzystywały różnego rodzaju uroczystości do celów propagandowych na przykładzie dwóch różnych regionów.

 

 

https://doi.org/10.34768/ig.vi14.278
PDF

Bibliografia

BIBLIOGRAFIA

I. ŹRÓDŁA:
• Chłopskie Święto. ,,Zielony Sztandar’’, r. 1945, nr. 17 (z dnia 20 maja 1945 r.)
• Instrukcja w sprawie przygotowywania i przeprowadzenia obchodu 22 lipca 1953 r., Instrukcja w sprawie obchodu 22 lipca 1952 r.
• Odezwa Powiatowego Komitetu Obchodu Święta Odrodzenia w Częstochowie z 15 lipca 1948 roku, Muzeum Częstochowskie
• Odrodzenie wraz z Instrukcją w sprawie obchodów 22 lipca PI-86/32/2
• Odrodzenie wraz z Instrukcją w sprawie obchodów 22 lipca PI-86/32/7/
• Okólnik w sprawie kampanii 1 Maja [1949],
• Okólnik nr. 93/48 w sprawie uroczystej akcji świetlicowej TPŻ i 94/49 w sprawie: organizacji Święta.
• Pod znakiem pieśni i zabaw ludowych upłynął dzień Święta Narodowego, „Życie Częstochowy. Głos Narodu” 1947, nr 26 z 23 VII 1947 r., s. 4.
• Program dzisiejszych uroczystości z okazji „Święta Narodowego”, Życie Częstochowy. Głos Narodu” 1947, nr 25 z 22 VII 1947 r., s. 3
• Sprawozdanie z obchodu Święta 1-go maja w Bogatyni wspólnie z gminami Opolno Zdrój i Działoszyn, PI-86/32/7/
• Uchwała PRN Zgorzelec nr. 62 z dnia 16.04.1948 r., PI -86/32/47/
• Uwaga!!! Obywatele miasta Częstochowy i okolicy, „Głos Narodu. Informacyjny dziennik demokratyczny ziemi częstochowskiej” 1945, nr 81 z 20 V 1945 r., 1945, s. 3.

II. OPRACOWANIA:
• Aronson E., Pratkanis A. , Wiek propagandy, Warszawa 2005
• Bińczak J., Święto Ludowe 1904-1964, Warszawa 1965
• Czyżniewski M. , Propaganda polityczna władzy ludowej w Polsce 1944-1956, Toruń 2005.
• Kersten K., Narodziny systemu władzy. Polska 1943-1948, Paryż 1986
• Nowosielska-Sobel J., Strauchold G., Piastowska-komunistyczna satysfakcja? Obchody rocznic historycznych i świąt państwowych na Śląsku po II wojnie światowej, Wrocław 2008
• Ordyłowski M., Wieś dolnośląska w latach 1945-1956. Władza a społeczeństwo, Wrocław 1999
• Osęka P., Rytuały stalinizmu. Oficjalne święta i uroczystości rocznicowe w Polsce 1944-1956, Warszawa 2007
• Stasieńsko A.D. , Święto zawłaszczonych znaczeń. 1 Maja w PRL. Ideologia, Rytuał, Język, Wrocław 2006
• Strzyżewski T., Wielka księga cenzury PRL w dokumentach, Warszawa 2015.