Kietlińska, Joanna. “Odkrywanie Krajobrazu Środkowego Nadodrza – Sprawozdanie Z Projektu Naukowo-Badawczego”. In Gremium. Studies in History, Culture and Politics , no. 10 (November 30, 2016). Accessed May 24, 2022. https://ingremium.pl/index.php/IG/article/view/222.