Kietlińska, J. “Odkrywanie Krajobrazu Środkowego Nadodrza – Sprawozdanie Z Projektu Naukowo-Badawczego”. In Gremium. Studies in History, Culture and Politics , no. 10, Nov. 2016, doi:10.34768/ig.vi10.222.