[1]
P. Szpaczyński, „Porównanie Zygmunta III „Wazy” z Ludwikiem I «Węgierskim» ”, IG, nr 14, s. 239-256, grudz. 2020.