[1]
J. Kietlińska, “Odkrywanie krajobrazu Środkowego Nadodrza – sprawozdanie z projektu naukowo-badawczego”, IG, no. 10, Nov. 2016.