[1]
K. Wasilkiewicz, “Barbara Klassa, Siedziby joannitów na ziemiach polskich do 1312 roku, Eternum Wydawnictwo z Pracownią Humanistyczną, Zielona Góra 2012, ss. 206”, IG, no. 8, Nov. 2014.