[1]
P. Szpaczyński, “Ryszard Szmydki, Artystyczno-dyplomatyczne kontakty Zygmunta III Wazy z Niderlandami Południowymi, Lublin 2008, ss. 350”, IG, no. 5, Nov. 2011.