Belzyt, L. (2022) “Ludność Warszawy w świetle spisów podatkowych z I połowy XVII wieku”, In Gremium. Studies in History, Culture and Politics , (16), pp. 115-134. doi: 10.34768/ig.vi16.370.