Szpaczyński, P. (2020) „Porównanie Zygmunta III „Wazy” z Ludwikiem I «Węgierskim» ”, In Gremium. Studia nad Historią, Kulturą i Polityką, (14), s. 239-256. doi: 10.34768/ig.vi14.303.