Humphries, C. (2020) “Tragedia i granice pesymizmu w starożytnej i współczesnej realistycznej myśli politycznej”, In Gremium. Studies in History, Culture and Politics , (14), pp. 223-235. doi: 10.34768/ig.vi14.287.