Tureczek, M. (2020) „Edukacja regionalna w dobie globalizacji. Problem budowania wspólnot lokalnych – wybrane aspekty ”, In Gremium. Studia nad Historią, Kulturą i Polityką, (14), s. 161-173. doi: 10.34768/ig.vi14.268.